Hersens uit je mouwen:

inleiding in creatieve denkprocessen

Het beeld bestaat dat creatief denken is weggelegd voor een enkeling, een creatieveling. Deze inleidende workshop met de titel “Hersens uit je mouwen” bewijst het tegendeel: iedereen kan creatief denken.  Een workshop waarin u honger krijgt tijdens het eten. Honger naar nóg meer creatief denken!!

Onderwerpen

Deze workshop begint met een confrontatie van het patroonmatig denken. Niet minder dan 80% van wat we denken en doen gebeurt volgens patronen. Daarom blijven we té vaak in ons eigen patroonmatige “denkbadwater” rondzwemmen. Na deze interactieve confrontatie maakt u kennis met de wegwijzers naar het toegepast creatief denken. U ziet dat er technieken zijn die u in staat stellen hier en nu creatieve ideeën te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen worden (afhankelijk vande beschikbare tijd) in de workshop behandeld:

 • Wat is toegepast creatief denken? Hoe is het ontstaan?
 • Wat zijn de spelregels voor een creatieve denksessie?
 • Hoe werkt onze dagelijkse huis- tuin en keuken creativiteit?
 • Wat is patroondenken en hoe ontstaat het?
 • Wat gebeurt er  tijdens onze werkgerelateerde brainstormsessies.
 • Wat kan ik er in de dagelijkse praktijk van mijn werk mee doen.
 • Hoe is de opbouw van een creatief denkproces?
 • Enkele divergentie- en convergentieprocessen.
 • Het selecteren, versterken en implementeren van de beste ideeën.

Competenties

In de workshop wordt geappelleerd  aan de volgende competenties:

 • Uitstel van oordeel (ofwel hoe leer ik “ja maar….” af!).
 • Problemen  formuleren en herformuleren (wat is de vraag achter de vraag, begrijp ik wel wat mijn klant bedoelt).
 • Associëren.
 • Verbeeldend denken.
 • Divergeren en convergeren.

Duur van de workshop

Workshop  “Hersens uit je mouwen”: 1,5 -4 uur.