Tweedaagse training creatieve denktechnieken 

Tijdens een tweedaagse training maakt de cursist intensief kennis met creatieve denktechnieken en hoe en wanneer die in te zetten.

Onderwerpen

De training begint met een workshop “Hersens uit je mouwen” waarin een confrontatie van uw patroonmatig denken op het programma staat. Niet minder dan 80% van wat we denken en doen gebeurt volgens patronen. Daarom blijven we té vaak in ons eigen patroonmatige “denkbadwater” rondzwemmen. Na deze interactieve confrontatie starten we met de verdieping in de verschillende fases van het proces.

De volgende onderwerpen worden in de training behandeld:

 • Wat is toegepast creatief denken? Hoe is het ontstaan?
 • Wat zijn de spelregels voor een creatieve denksessie?
 • Hoe werkt onze dagelijkse huis- tuin en keuken creativiteit?
 • Wat is patroondenken en hoe ontstaat het?
 • Wat gaat er fout er tijdens onze brainstormsessies?
 • Wat kan ik er in de dagelijkse werkpraktijk  mee doen? Waar kan ik deze
  processen gaan inzetten?
 • Hoe is de opbouw van een creatief denkproces?
 • Aan de slag met enkele divergentie- en convergentietechnieken.
 • Het selecteren, versterken en implementeren van de beste ideeën.
 • Probleemformulering- en herformulering.
 • Tools om een actieplan op de rails te zetten.

Competenties

In de training werkt u aan de volgende competenties:

 • Uitstel van oordeel (ofwel hoe leer ik “ja maar….” af!)
 • Problemen formuleren en herformuleren (Wat is de vraag achter de vraag? Begrijp ik wel wat mijn klant bedoelt? Focus ik op het juiste probleem?)
 • Criteria formuleren en toepassen.
 • Associëren tussen logische en vooral tussen onlogische contexten!
 • Verbeeldend denken. Hoe kan ik uit mijn patroondenken stappen?
 • Divergeren en convergeren. Hoe leg ik de scheidslijn tussen ideeën bedenken en ze rangschikken. Welke regels voor creatieve denkprocessen moet ik op welk
  moment in acht nemen?

Resultaat

U bent na deze training in staat om:

Een brainstormsessie in gang te zetten en te voltooien.

In uw werk- en/ of privéomgeving gedachten te kantelen.

Een vraagstuk te formuleren en te herformuleren.

Ideeën te bedenken met behulp van divergentietechnieken.

Uit een hoeveelheid aan ideeën de beste volgens categorieën te kiezen en te versterken.

Maatwerk

Deze training kan voor uw organisatie geheel op maat worden verzorgd. In deze uitgebreide versie wordt  de hierboven genoemde stof niet alleen uitgewerkt, er worden ook diverse tools en technieken aan toegevoegd. In het maatwerkprogramma worden ook aan uw bedrijf gerelateerde onderwerpen (6) als case meegenomen, wat als voordeel heeft dat de deelnemersgroep beslist met een aantal nieuwe ideeën naar huis komt!