LEGO® SERIOUS PLAY®

Het antwoord in 3D Iedereen doet mee! Serieus spelen mét resultaat Teambuilding Product ontwikkeling Product ontwikkeling Scenario playing Visie ontwikkeling

Mensen gebruiken bij voorkeur visuele en ruimtelijke benaderingen voor het oplossen van problemen. Het resultaat daarvan is dat we creatiever zijn dan wanneer we woorden en concepten gebruiken. Wanneer we kunnen spelen met het combineren van visuele beelden en fysieke voorwerpen, komen we gemakkelijker en sneller met ideeën die niet alleen verrassend zijn maar ook kwalitatief van een hoger niveau.

Het antwoord in 3D

LEGO® SERIOUS PLAY® is een vergader-, communicatie- en probleemoplossende methode, waarbij deelnemers  door een serie vragen worden geleid die dieper en dieper gaan. Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen driedimensionale LEGO® model in antwoord op de vragen van de procesbegeleider met behulp van speciaal geselecteerde LEGO® stenen. Deze 3D modellen dienen als basis voor groepsdiscussie, kennisdeling, probleemoplossing, visiebepaling en besluitvorming.

Geboren uit onvrede

Rond 1994 was de toenmalig CEO van LEGO®, Kjeld Kirk Kristiansen, ontevreden over de strategiesessies binnen zijn bedrijf. Terwijl LEGO® het altijd over verbeelding had waren de resultaten van deze sessies ronduit fantasieloos. Op hetzelfde moment spraken twee professoren van de IMD business school uit Lausanne, Johan Roos en Bart Victor, ook over de magere resultaten van traditionele strategie ontwikkelingstechnieken. Met behulp van de LEGO® stenen werd in samenwerking gestart aan de ontwikkeling van een nieuwe strategieontwikkelings methode.

Robert Rasmussen was destijds directeur productontwikkeling bij LEGO®. Hij is in 1999 in het project LEGO® SERIOUS PLAY® gestapt en heeft het mee ontwikkeld. Bij diezelfde Robert Rasmussen heb ik nu de training tot gecertificeerd facilitator voor LEGO® SERIOUS PLAY® gevolgd.

Wanneer is het een goed idee om LEGO® SERIOUS PLAY®  te gebruiken? 

Gebruik LEGO® SERIOUS PLAY® als het voor u het belangrijk is:

 • dat iedereen in staat is om zijn of haar kennis en adviezen bij te dragen.
 • dat geen deelnemer ten koste van anderen domineert.
 • om er voor te zorgen dat 100% van de deelnemers in de meeting actief meedoet. Geen bijeenkomsten meer waar 80% achterover leunt en 20% bij de les is.
 • dat de deelnemers in uw meeting beslissingen nemen waaraan iedereen zich committeert tijdens en na de sessie (geen excuses of gebrek aan initiatief achteraf. Je was er bij!).

Op de foto hieronder ziet u een eindresultaat (landscape). Onderdelen en verbindingen vormen samen het verhaal!

Gebruik LEGO® SERIOUS PLAY® wanneer:

 • het onderwerp complex en veelzijdig is en er geen duidelijke antwoorden zijn.
 • er een noodzaak is om “ the big picture” te begrijpen.
 • u verbindingen en verbanden wil zien en verschillende opties en oplossingen wil verkennen. (uitstekend geschikt voor teambuildings sessies!)
 • de deelnemers divers in leeftijd, professionele achtergrond, opleiding of organisatorische status zijn (engineering en marketing, bijvoorbeeld).

Resultaat

 • Dieper en breder in minder tijd 
 • Snellere en betere beslissingen
 • Efficiëntere en effectievere meetings mét en vóór iedereen

 

Waarom is LEGO® SERIOUS PLAY® zo effectief?

 • Bij een sessie met LEGO® SERIOUS PLAY®,  dienen de  LEGO® stenen als een gemeenschappelijke taal die iedereen op elk niveau kan gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de kennis en inzichten van iedereen aan de oppervlakte komen!
 • De focus bij de start van een LEGO® SERIOUS PLAY® sessie is gericht op elk individu en niet de groep. Dit betekent dat de structuur van het proces van iedereen vraagt om actieve betrokkenheid bij de besluitvorming. Iedereen zit er immers bij als de besluiten genomen worden!
 •  LEGO® SERIOUS PLAY®  produceert meer concrete ideeën en resultaten omdat iedereen de tijd heeft om, letterlijk, te bouwen aan zijn of haar antwoorden en inbreng vóór het gesprek en het delen van kennis begint.
 • LEGO® SERIOUS PLAY®  zorgt voor snellere en betere communicatie en begrip omdat het gebruik maakt van 3D-visualisatie, metaforen en verhalen.
 • Meetings met behulp van LEGO® SERIOUS PLAY®  blijven bij het onderwerp omdat de focus op de LEGO® stenen en niet op de persoon gericht is. Hierdoor kan de discussie intens worden zonder dat er persoonlijke conflicten worden gecreëerd.

Gaat u de blokken oppakken?

Ook in uw bedrijf of organisatie kunnen we aan de slag gaan met LEGO® SERIOUS PLAY®.

 • Wilt u een effectieve teambuildingssessie van een of meer dagen?
 • Wilt u een sessie product development?
 • Wilt u een visie of strategie bepalen?
 • Moet er nodig een knelpunt verhelderd en aangepakt worden?
 • Wilt u een brainstormsesie met LEGO® SERIOUS PLAY® daarin opgenomen?

Laten we dan samen de blokken oppakken en beginnen met bouwen aan de oplossing!