Procesbegeleiding

Mijn klanten vragen me vaak als procesbegeleider vanwege mijn achtergrond in creatieve denkprocessen. Het moment van de hulpvraag is vaak als er al veel, heel erg veel, gepraat is. De oorzaken die de stilstand van uw proces hebben veroorzaakt vindt u misschien wel in onderstaand rijtje…

  • Botsende ego’s
  • Territorium gedrag
  • Focus uit het zicht verloren
  • Dubbele agenda’s
  • The fish is probably the last one to discover water…
  • Externe belangen
  • De kern van de zaak was niet duidelijk
  • Er is geen sense of urgency

Mijn methodes zijn vanzelfsprekend altijd afhankelijk van het onderwerp, wat er gebeurd is, wie de deelnemers zijn, wat het doel is en waar de knelpunten zitten.

Feit is wél dat ik altijd zal proberen om hetgeen, op het moment van mijn interventie, op tafel ligt terug te brengen naar een overzichtelijke, begrijpelijke en werkbare inhoud.
Ik kijk nadrukkelijk naar het probleem maar dan naar het moment waarop het opgelost is. We gooien als het ware een enterhaak om die oplossing en trekken die naar ons toe.

Ingrediënten: spelregels voor creatieve processen, criteriatools, inzicht in resisters en assistors, tijdpad, plan do check act, duiding, simplificatie.  Lees ook mijn blog over dit onderwerp