Ideamanagement:
het goud ligt op de werkvloer

 

 

 

Brievenbus op de gang

Gouden ideeën liggen op de werkvloer. De handen dichtbij het werk worden gestuurd door de ogen en de hersens dichtbij het werk. Die mens, dichtbij het werk, ziet meer dan de mens die er verder vanaf staat. De kunst is om van daaruit ideeënstromen op te roepen, te katalyseren en te sturen. Om medewerkers een reden te geven met hun ideeën naar voren te komen. Oprechte aandacht voor de medewerker én zijn ideeën!

Mijn ervaring gedurende alle jaren (inmiddels ruim twintig) die ik werk in creatieve denkprocessen heeft mij geleerd dat de traditionele brievenbus die op de gang dienst deed als ideeënbus nooit heeft gewerkt. Slechts een enkel, na jaren vergeeld, idee werd aan zijn ijzeren mond gevoed en voor de rest vielen hem koffielepeltjes en afgevallen knopen ten deel. Reden dat mensen geen ideeën bedachten was dat ze wisten dat die nergens zouden landen.

En daar zit de “itch” die ik ondervang door een structuur aan te bieden die transparant, werkbaar en resultaatgericht is. Een systeem dat helder is, enthousiasmeert, steeds blijft bewegen en zorgt voor een return on investment.

Verbeterthermometer

Ik heb ooit in mijn beginjaren als marketingcommunicator een artikel geschreven over een “verbeterthermometer” die Philips in Deurne in de hal van zijn fabriek geplaatst had. Deze fysieke thermometer liet zien hoeveel ideeën waren bedacht. Het personeel van hoog tot laag werd uitgedaagd om verbeteringen te zoeken in hun werkomgeving. Een heuse commissie beoordeelde die, in het bijzijn van de indiener en een aantrekkelijke beloning volgde indien er een verbetering was bedacht. Zelfs de mensen die het allersimpelste geautomatiseerde werk deden kwamen met briljante ideeën. Een basale maar effectieve vorm van ideamanagement en ideeënstimulatie.

 

Geld en gemak

In de laatste jaren dat ik bij de overheid in dienst was heb ik gewerkt in een projectgroep “Ideamanagement”. We hebben destijds voor het intranet een computerapplicatie laten bouwen. Een geautomatiseerde ideeënbus voor 36000 ambtenaren. Die heeft zijn werk meer dan goed gedaan en doet dat nog. Talloze ideeën die zowel de overheid alsook de burger veel geld en gemak hebben opgeleverd. In die systematiek heb ik als ideamanager gewerkt. Mijn meest recente contacten leerden me dat ideamanagement na al die jaren nog steeds een succesnummer is.

Ik heb gezien dat gestructureerd faciliteren van ideeënstromen die prikkel geeft en het hele bedrijf c.q. organisatie creatief activeert. Kort door de bocht: bouw een systeem rondom ideeënstromen, maak dat transparant, beloon, vráág en gééf committment, aandacht en vertrouwen. Je inspanningen zullen worden beloond met een rijke stroom aan ideeën en oplossingen voor bottlenecks. Je bouwt aan een creatieve organisatie!

Ideamanagement

Als we ideamanagement in uw organisatie, stapsgewijs implementeren en een groep mensen hiervoor enthousiast en verantwoordelijk maken, gaan we een schat aan waardevolle ideeën ontwikkelen die soms praktisch, dan weer beleidsmatig van grote waarde kunnen zijn. Naast een systeem dat zichzelf meer dan gaat terugverdienen, is het ook een uitgelezen kans om uw organisatie als creatief en daadkrachtig te profileren.

De uitwerking

Begripsbepaling:
CCreO 

Iemand uit het bedrijf die samen met Sjra Puts de structuur van ideeënstromen in casu Ideamanagement gaat opzetten, mensen mee opleidt en uiteindelijk de structuur continueert.

Projectgroep

Een groep van 1-3 personen die zich regelmatig met het begeleiden en in stand houden van de ideeënstromen bezighoudt als ondersteuning en monitor van de CCreO. Zowel vanuit het operationele bedrijf als bijvoorbeeld vanuit interne marketing zal er gevoed, gecontroleerd en gedispatched moeten worden. In deze groep zullen mensen naar een hoger plan getild worden in de ontwikkeling van creatieve processen.

Materiedeskundigen

Een groep mensen die zijn geïnstrueerd om te werken met ideeën. Zij hebben naast hun specialisme in een onderdeel van het vakgebied een creatieve attitude om een idee niet zomaar neer te sabelen maar altijd provocatieve vragen als “What if”en “How else” te bezigen.

Helicoptergroep

Het projectteam moet gecontroleerd worden door een helicoptergroep die boven de structuur hangt. Dat geeft de medewerkers de zekerheid dat hun ideeën gehoord worden en serieus behandeld worden. Dát geeft de impulsen om ideeën daadwerkelijk in te dienen.

 

De uitvoering

We gaan samen met u een ideamanagement systeem opzetten met als eerste stap het zoeken in uw organisatie van een CCreO:  Chief Creativity Officer. Zodra ik begin is mijn doel mezelf overbodig te gaan maken. De CCreO zal door mij opgeleid worden en heeft als taak uw medewerkers te enthousiasmeren, te trainen, processen te bewaken en te communiceren door de hele organisatie.

In een periode afhankelijk van de omvang van uw organisatie ben ik regelmatig op de werkvloer om samen met de CCreO een aantal werkzaamheden te verrichten:

  • Samenstellen van een projectgroep en zoeken van een beoogd CCreO De projectgroep zal in eerste instantie samen ideeën dispatchen naar materiedeskundigen.
  • Het opstarten van de projectgroep.
  • Mensen opleiden die nog geen opleiding hebben gehad.
  • Mensen opleiden die wél een opleiding hebben gehad en door mij naar een hoger niveau worden getild zodat ze zelf creatieve processen kunnen aansturen en ik op enig moment overbodig word.
  • Het samenstellen en trainen van een groep materiedeskundigen die alle ideeën zorgvuldig bekijken en naar een volgend ontwikkelstadium brengen.
  • Het samenstellen van een helicoptergroep (verticaal ingevuld van werkvloer tot en met hoog managementniveau) die alle processen nauwlettend in de gaten houdt.
  • Het starten van een campagne in samenwerking met de afdeling communicatie en PR die mensen prikkelt om ideeën te bedenken, in te dienen en te ontwikkelen. Het verhelderen van het feit dat we een transparant systeem aanbieden.

Wilt u meer weten mail of bel en we maken snel een afspraak!