Gouden ideeën liggen op de werkvloer. De handen dichtbij het werk worden gestuurd door de ogen en de hersens dichtbij het werk. Die mens, dichtbij het werk, ziet meer dan de mens die er verder vanaf staat. De kunst is om van daaruit ideeënstromen op te roepen, te katalyseren en te sturen. Om medewerkers een reden te geven met hun ideeën naar voren te komen. Oprechte aandacht voor de medewerker én zijn ideeën!

De ervaring leert dat de traditionele brievenbus die op de gang dienst deed als ideeënbus nooit heeft gewerkt. Afstoffen en eeén keer per jaar omschudden en wegggooien. Reden dat mensen geen ideeën aandroegen was dat ze wisten dat die nergens zouden landen.

Bijna iedereen die dit leest kent het fenomeen ideeënbus.
En heel erg veel mensen onder ons kennen ook de vaak povere opbrengsten die hier uitkomen.

Hoe komt dat dan?
De organisatie áchter de ideeënbus moet het vaak “erbij” doen heeft geen structuur of te weinig commitment van de leiding van het bedrijf of organisatie. En zo zijn er nog wel tientallen oorzaken te bedenken.

Gevolg is dat een ideeënbus verpietert en de ideeën langzaam vergelen in het beplakte doosje. Doodzonde!!!

En daar zit de “itch” die ik ondervang door een structuur met een applicatie aan te bieden die transparant, werkbaar en resultaatgericht is. Een systeem dat helder is, enthousiasmeert, steeds blijft bewegen en zorgt voor een return on investment.

Een van onze diensten is het faciliteren van Ideamanagement. Het opzetten van een digitaal ideeënbusplatform 5.0 dat voldoet aan alle normen van deze tijd. 

In samenwerking met MABS 4.0 en FB4 hebben we een applicatie ontwikkeld. Een online ideeënbus waar uw medewerkers gemakkelijk ideeën kwijt kunnen en er een enorme interactie ontstaat. Het zal bruisen van creativiteit! We faciliteren daarbij het creëren van een creatieve cultuur.

Het gestructureerd faciliteren van ideeënstromen werkt.Geef het bedrijf maar vooral de mensen een prikkel en het hele bedrijf c.q. organisatie wordt creatief geactiveerd.
Kort door de bocht: We bouwen met u een fysiek systeem en een creatieve denkcultuur  rondom ideeënstromen.
We maken het transparant, we belonen, vragen en geven commitment, aandacht en vertrouwen.
Uw inspanningen zullen worden beloond met een rijke stroom aan ideeën en oplossingen. U bouwt aan een creatieve organisatie!

Laten we het gesprek aangaan. We geven u een indruk van de applicatie, de uitkomsten, de kosten en de opbrengsten!