Welke competenties hebben uw medewerkers

 

 

Teams in bedrijven worden samengesteld, gewijzigd en versterkt om een bepaalde opdracht uit te voeren. Productieteams produceren, ontwikkelteams ontwikkelen. Bij het aannemen van medewerkers voor een bepaalde taak let u natuurlijk scherp op de competenties van aan te nemen medewerkers. Niet zelden zien we in een advertentie voor een vacature vermeld dat de beoogde medewerker creativiteit aan de dag moet leggen. Goed, maar hoe weet u dat en hoe meet u dat? Na een proeftijd versloft de medewerker meestal in de routinematige aanpak die het bedrijf van hem vraagt en wordt creativiteit de kop ingedrukt.

Disbalans

Een ander (vaak onzichtbaar!) probleem is dat het team in disbalans is. In creatieve disbalans! Bedenk dat élk proces, ook in uw bedrijf, waar nieuwe  ideeën bedacht moeten worden, om een meer of mindere creatieve aanpak vraagt. Grofweg kun je een creatief denkproces in vier fases opdelen: vraagverheldering, ideeëngeneratie, ontwikkeling en implementatie. Niet iedereen voelt zich in elk van deze vier fases als een vis in het water! Iedereen heeft zijn natuurlijke voorkeur . De een als ‘verhelderaar’ van vraagstukken, de ander als ideeënbedenker, een derde als ontwikkelaar en weer een ander doet niets liever dan dingen in gang zetten. In die natuurlijke voorkeur is iedereen dan ook op zijn best en bereikt hij of zij de hoogste resultaten.

Foursight onderzoekt!

Op basis van dit gegeven heeft professor Gerard Puccio het Foursight beoordelingsinstrument ontworpen. Gerard Puccio Ph.D. is professor en chair van het Center for Studies in Creativity in Buffalo.
„FourSight” is een belangrijk beoordelingshulpmiddel, dat werd ontworpen om preferenties in het oplossen van kritieke en creatieve problemen voor individuen en groepen te onderzoeken en waar nodig te trainen. Beschikbaar online of in document vorm, wordt het 37 vragen omvattende onderzoek gesteund door 50 jaar academisch onderzoek en ruim 20 jaar wetenschappelijke bevestiging. Honderden cliënten uit het bedrijfsleven, onderwijs en non profit gebruiken FourSight om inzicht te krijgen in waar ze uitblinken en waar ze minder scoren in de vier verschillende fasen van het proces van creatief denken.

Hefboomwerking

Als individu, team of organisatie ontdek je of je een Clarifier een Ideator, een Implementer of een Developer bent. Ben je er één of een combinatie van meerdere stijlen? Wat betekent dat in je dagelijks werk als je met creativiteit en innovatie bezig bent. Zijn de teams waarin je werkt wel goed samengesteld in combinatie met de opdracht die ze hebben? Het begrijpen van je profiel en dat van anderen werkt als een hefboomwerking en is de eerste stap naar een hoger creatief level.