Gevraagd creatieve duizendpoot M/V

Stop de termen creatief en vacature eens samen in de Google zoekmachine.
Je kunt je voorstellen hoeveel vacatures daaruit komen.

Creativiteit als competentie is een containerbegrip geworden.

Ik vraag me af hoeveel HR managers, bedrijfseigenaren of afdelingshoofden zich realiseren wát ze eigenlijk vragen.

En áls u weet wat u vraagt hoe meet u dat dan? 

Daar komt nog een ander (vaak onzichtbaar!) probleem bij…
Weet u hoe de creatieve balans in een team is?

Dus: past de nieuwe medewerker bij het huidige creatieve profiel van het team, analoog aan de missie van dat team.
Heb je teveel (of te weinig) ideeënbedenkers, ontwikkelaars, doeners…

Een voetbalteam met alleen maar aanvallers zal geen succes worden..

Bedenk dat élk proces, ook in uw bedrijf, waar nieuwe ideeën bedacht moeten worden, om een meer of mindere creatieve aanpak vraagt. 

U moet dus écht wat voorwerk doen voor u vraagt om een medewerker met een creatieve houding. Wát wilt u precies???

Creative Brainworks kan met u die analyse en zonodig het sollicitatiegesprek begeleiden. Foursight is daarbij hét instrument. 

Foursight?
Grofweg kun je een creatief denkproces in vier fases opdelen: vraagverheldering, ideeëngeneratie, ontwikkeling en implementatie. 
Niet iedereen voelt zich in elk van deze vier fases als een vis in het water! Iedereen heeft zijn natuurlijke voorkeur. 

De een als ‘verhelderaar’ van vraagstukken, de ander als ideeënbedenker, een derde als ontwikkelaar en weer een ander doet niets liever dan dingen in gang zetten. In die natuurlijke voorkeur is iedereen dan ook op zijn best en bereikt hij of zij de hoogste resultaten. Het is dus eigenlijk je creatieve schoenmaat. Zo ben je en zo blijf je.

Foursight onderzoekt!

Op basis van dit gegeven heeft professor Gerard Puccio het Foursight beoordelingsinstrument ontworpen. Gerard Puccio Ph.D. is professor en chair van het Center for Studies in Creativity in Buffalo.
„FourSight” is een belangrijk beoordelingshulpmiddel, dat werd ontworpen om preferenties in het oplossen van kritieke en creatieve problemen voor individuen en groepen te onderzoeken en waar nodig te trainen.

Het 37 vragen omvattende onderzoek wordt gesteund door 50 jaar academisch onderzoek en ruim 25 jaar wetenschappelijke bevestiging. Duizenden cliënten uit het bedrijfsleven, onderwijs en non profit gebruiken FourSight om inzicht te krijgen in waar ze uitblinken en waar ze minder scoren in de vier verschillende fasen van het proces van creatief denken.

En nu, wat gaat u doen? Die vacaturetekst nog eens aanpassen?
Neem contact op via info@sjraputs.nl en wij gaan helpen om de allerbeste medewerker aan boord te krijgen!!!!

Begin bij het einde

Afgelopen week een klant mogen helpen bij… waarnemen.
Inderdaad, waarnemen. Hij dacht dat hij de kern van een probleem had benoemd maar het bleek toch echt anders in elkaar te steken. Hij had niet voldoende waargenomen

De klant had van zijn meerdere de opdracht gekregen een plan te schrijven voor een communicatietraject.

Hij was vooraan gestart en worstelde met het vervolg.

We hebben op mijn advies de zaak omgedraaid en zijn achteraan begonnen. Hoe ziet het eruit als het klaar is? Van daaruit zijn we gaan terug redeneren.

In de systematiek “Productive Thinking is dit een van de stappen: “What’s succes”. Je definieert je probleem als het geen probleem meer is.

De CEO van LEGO ® zei ooit dat je moet stoppen om met jezelf in vergadering te gaan. Begin gewoon te bouwen en zie wat er onder je handen groeit. Ook dat heb ik mijn klant aangeraden nadat we het einddoel hadden gevisualiseerd.

Hij belde me later in de middag enthousiast op en zei dat de brandstof die we in het plan hadden gestopt een revolutionaire “kickstarter” bleek te zijn voor een totaal andere aanpak van het probleem.

Job done, customer satisfied

Eerst creativiteit, dan innovatie!

Ik word soms een beetje moe van het zoeken naar of het ontwikkelen van de nieuwste, beste en meest geavanceerde tool voor ideeën. Nieuwe spectaculaire gereedschappen zijn fascinerend maar het is overweldigend.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Mijn nieuwe boodschap, maar eigenlijk een oeroude, over innovatie is: “ Ga eerst terug naar de basis en dat betekent de vonk van dit alles, creativiteit”. 

Zonder een creatieve cultuur bouw je innovatie op een hoop zand.

Door creativiteit te activeren, helpen facilitators zoals ik anderen om te innoveren, met behulp van geavanceerde frameworks en tools. 

Maar zonder creatieve cultuur zullen geavanceerde tools waarschijnlijk falen. 

Als u en uw team geen organische, natuurlijke toegang hebben tot creatief denken, zijn tools als Scrum, Agile en Design Thinking lege hulzen.

Het is geen creativiteit EN innovatie. Creativiteit IS innovatie.

Ik ben nu bijna 30 jaar actief in de processen van creatief denken en innovatiewerk. 

Ik heb de literatuur, theorie, kaders, strategie, denkinstrumenten, facilitering, beoordelingen, onderzoek, projectmanagement, teamdynamiek bestudeerd. Het is allemaal handig, maar je kunt het overzicht verliezen; het gereedschap mag niet belangrijker zijn dan het doel . Dus waar begin je?

Ik vergeet bijna dat innovatie voor sommige jonge professionals een geheel nieuwe uitdaging is. Het lijkt soms een ontmoedigende berg om te beklimmen. Van de andere kant kunnen oude rotten in het vak ook worden belemmerd door uitdagingen! 

Er wordt mij vaak gevraagd wat de meest essentiële sleutel tot innovatie is? Wat is dat “éne ding”? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat het, zoals met alles wat ingewikkeld is, nooit één ding is. Zo ook met innovatievraagstukken, er zijn veel dingen tegelijk.

Maar als er één ding te benoemen is, is het wel creativiteit. Opzettelijk toegepaste, gestuurde, in het proces ingebouwde creativiteit.

Laten we het hebben over creativiteit.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Creativiteit wordt op grote schaal verkeerd begrepen.

Allereerst kan creativiteit het beste worden gedefinieerd als iets nieuws dat nuttig is. Let op het woord ‘nuttig’. 

Innovatie is een specifieker ‘nieuws dat nuttig is’, wat een meetbaarder, definitiever, geïmplementeerd resultaat impliceert. Innovatie is volgens het woordenboek een ‘nieuwe methode, idee of product’. Naar mijn mening is die definitie een andere manier om ‘nieuwheid die nuttig is’ te zeggen. Creativiteit en innovatie zijn twee labels voor dezelfde soort menselijke activiteit: problemen oplossen .

Innovatie vindt niet plaats zonder creatief denken. We willen allemaal innovatie. Nuttige nieuwe dingen verbeteren levens en organisaties. Wat we geneigd zijn te weerstaan zijn de creativiteit stimulerende gewoonten, gedragingen en overtuigingen die ons hélpen nuttige nieuwe dingen te ontwikkelen.

Wat is creativiteit NIET?

Creativiteit is niet alleen zelfexpressie, het is gerichte zelfexpressie, met een resultaat of output.

Creativiteit wordt algemeen gezien als een wollig ding maar het komt vrij dicht bij de essentie van de mensheid. Creativiteit staat in de kern dichter bij overleven dan je denkt. Het Limburgse spreekwoord “Prakkezere kump van erm luuj” (iets bedenken komt van arme lieden) zegt dat met zoveel woorden.

Creativiteit is geen artistiek talent, maar artistiek talent en kunstzinnige hulpmiddelen en denkrichtingen zijn nuttig bij het creatief oplossen van problemen.

Creativiteit vereist geen hoog IQ, maar een hoog IQ en materiedeskundigheid zijn zeer nuttig bij het oplossen van creatieve problemen. 

Gemiddelde mensen maken elke dag geweldige dingen. Een gemiddeld IQ is geen excuus om niet te creëren. Volharding wint vaak.

Creativiteit kan worden getraind op veel verschillende manieren. 

Mensen kunnen worden getraind in creatieve denktechnieken, creatief gedrag en gestructureerde creatieve probleemoplossing. En ja, dat omvat brainstormen, maar nog belangrijker, het verhelderen van problemen. Het is een intensief proces maar ieder individu (of groep) kan zijn creatieve effectiviteit verbeteren.

Wat gebeurt er met creativiteit op het werk?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Het is de oude 80/20 regel. In mijn ervaring is het de kleinere groep die creativiteit uitvoert en grote resultaten behaalt. Tachtig procent moddert mee door.

Er zijn getalenteerde mensen die van nature creatief zijn. Ze brengen creativiteit in hun werk, ze uiten het, en zelfs als ze er nooit over nadenken, verschijnt het en levert het iets op. Hun creatief denken lost complexe problemen op. Het spreekt vanzelf dat een betere toegang tot creatief denken meer opgeloste problemen, meer oplossingen en meer innovatie betekent. 

Wanneer een cultuur creatieve zelfexpressie ondersteunt, leggen ze de basisprincipes voor innovatie vast. 

Laten we deze getalenteerde mensen en organisaties de 20 procent actief creatieven noemen.

Er zijn andere getalenteerde mensen die het contact met hun creativiteit hebben verloren. Ze worden overdonderd door hun meerderen om het vooral onder de pet te houden. 

Veel organisatieculturen zijn allergisch voor creativiteit (er is een continuüm) en als dat gebeurt, gebeurt er dus niets meer.

Creativiteit wordt niet (goed) toegepast bij complexe problemen, geweldige ideeën worden niet ontwikkeld, problemen worden niet opgelost en oplossingen worden niet geleverd. Laten we dat gedeelte de tachtig procent van de passief creatieven noemen.

Gecultiveerde creativiteit versnelt innovatie

Ik geloof in innovatiemethoden en kaders, ik leer ze, ik gebruik ze. Maar ze werken het beste in de vruchtbare bodem van gestimuleerde en getrainde creativiteit. Het ontwikkelen van een creatieve cultuur begint met training in creatief gedrag en in gestructureerde creatieve probleemoplossing. 

Innovatietraining moet komen NA de creativiteitstraining en wanneer creatieve cultuurprincipes zijn ingevoerd.

Laten we samen beginnen, terug naar de basis. 

Innovatie is goed maar het is het verzilveren van creativiteit.Dit rapporteren