Model voor een moedig nieuw jaar!

In onderstaand model zien we dat innovatie en creativiteit twee verschillende dingen zijn. Ze worden vaak, heel vaak, in één adem genoemd.

Vóórdat je creativiteit toepast moet je het (vastgeroeste) systeem in je hoofd vrijmaken: “out of the box” denken noemen we dat.

Als we dan een nieuw idee hebben moet het fijngeslepen worden. We maken een plan, een ontwerp, een route, een doel.

Pas dan, na de fase van afronding kunnen we constateren of we al dan niet een innovatie gerealiseerd hebben.

Nou even naar u…

Hoe lang bent u al van plan om dat kleine sprankje vuur in uw hoofd aan te blazen tot een grote warme gloed?

Alle stappen die ik hierboven beschreven heb doorloop ik samen met u en dan máken we daar dat grote vuur van. Dan realiséren we die droom: we brengen uw primaire idee tot leven.

Laat dat een model zijn voor 2019. Ik wens u daar alvast “bon courage” bij want moed om die stap te nemen, hoe klein hij ook is, moet je hebben.

Dat hadden Steve Jobs, Henry Ford, Richard Branson, Mark Zuckerberg, Bill Gates en al die andere moedige denkers ook.

Ik wens u de allerbeste wensen voor 2019!!!