Brainstormen volgens Osborn

We gebruiken de term brainstormen te pas en te onpas. Er zijn maar weinig mensen die weten hoe je een brainstorm volgens de “regels” uitvoert.

Alex Osborn is de uitvinder van het brainstormen en daarop volgend, samen met professor Sidney Parnes, van CPS: Creative Problem SoLving

CPS is de moeder van alle (hedendaagse) creatieve denktechnieken en daarmee is Osborn de grondlegger van een creatieve revolutie.

Lees in onderstaand artikel over de geschiedenis van Osborn. Klik op het plaatje om het artikel te openen. Met dank aan Hamilton college.

Wilt u trouwens weten hoe je een brainstorm “by the book” uitvoert? Laat het weten en we helpen u!

.