Eerst het fundament en dan pas bouwen: gebruik de juiste volgorde en de beste materialen!

Ik heb dit artikel een tijd geleden gepubliceerd maar ik vind dat ik de ontwikkelingen die ik waarneem nogmaals met enige aanpassingen moet duiden… Bij deze!

De timmerman doet het ook niet

Als ik een goede en ervaren timmerman vraag om voor mij binnen een week vanaf de eerste plank een houten huis te bouwen dan zal hij daar waarschijnlijk niet voor tekenen. Tenzij het hem niet uitmaakt of en hoe hij zijn werk zal afleveren en hoe duurzaam dat dan is.

Ik sta al jaren voor het afleveren van goed voorbereide en doordachte systematieken als het om creatieve denkprocessen gaat. Van vraagverheldering tot en met implementatie. Het hele pakket! Je kunt immers ook niet een beetje zwanger zijn.

Ik hoor de laatste tijd steeds meer bedrijven en organisaties die wel willen innoveren en creativiteit toelaten binnen hun muren en dan vaak grijpen naar de nieuwste trendy tools van het moment. De ene tool is nog niet van het toneel verdwenen of er komt alweer een nieuwe trend overgewaaid. De geschiedenis leert dat het meestal ééndagsvliegen zijn. Uitzonderingen daargelaten. De gebruikers missen een belangrijk basisinzicht…

Uitvinder van brainstorming

Ik denk, nee ik weet op basis van mijn opleiding en ervaring, namelijk dat er iets aan vooraf moet gaan: een goed fundament, goede materialen en een doordachte constructietekening !

De oorsprong van creatieve denkprocessen, want daar heb ík het over, vinden we in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Alex Osborn was mede eigenaar bij Batten, Barton, Durstine & Osborn, een nog steeds wereldwijd vermaard reclame bureau.

Osborn is niet alleen uitvinder van “ brainstorming” maar ook van de “moeder van alle creatieve denkprocessen” CPS: Creative Problem Solving.

Samen met professor Sidney Parnes heeft hij hiermee de basis gelegd voor de hedendaagse creatieve systematieken. CPS is geëvolueerd en er zijn analoog daaraan ook andere goede werkvormen ontstaan. Ik noem bijvoorbeeld “ Productive Thinking” door Tim Hurson (zie “bol” model hiernaast). Goedgekeurd door professor Parnes die deze methode “the next wave” noemde.

“A problem well-defined is half solved.”

Bij beide systematieken zien we dat het proces begint waar het moet beginnen: de vraag.

Heel vaak kom ik in organisaties waar men mij bij binnenkomst al kan mededelen wat de vraag is. Ik maak dan duidelijk dat dat misschien wel het geval is maar dat we tóch zullen onderzoeken of dat inderdaad zo is. De Amerikaanse psycholoog en filosoof John Dewey zei terecht: “A problem well-defined is half solved.”

Het begin van de beide modellen begint bij de ongewassen vraag en niet bij “een tool’ . Je kunt bij het bouwen van een huis immers ook niet eerst het dak gaan maken…

Creatief DNA

Wil je een creatief DNA binnen je bedrijf of organisatie ontwikkelen dan moet je naar mijn mening starten met het bouwen van een stevig fundament.

De drietrapsraket: creatief bewustzijn creëren, gereedschappen leren kennen én leren gebruiken en vervolgens implementeren is nog altijd een solide basis hiervoor gebleken.

Dát kan Creative Brainworks bieden.  Binnen mijn bedrijf worden de processen en geëvolueerde varianten van creatieve denkprocessen aangeboden: goede materialen, specialisme in bouwen en een doordachte constructietekening !
Van een solide fundament naar een creatief DNA.
Stap voor stap naar een duurzame, stevige en vooral creatieve organisatie!

Maak een afspraak voor een bouwvergadering info@sjraputs.nl