Stel u wil een dezer dagen eens flink de wind onder uw stoffige afdeling, bedrijf of organisatie blazen. Problemen oplossen, toekomstvisie ontwikkelen, efficiënter gaan werken. Altijd wel een reden om het kussen eens flink op te schudden. Hoera we gaan een brainstorm organiseren.

Want: “We doen al té lang wat we doen, er komen geen nieuwe ideeën, we moeten innoveren…”

Samen brainstormen wordt vaak ingezet als een laatste redmiddel om de vastgeroeste wagons weer aan het lopen te krijgen.

Bedenk dat die roest oorzaken heeft en de neiging tot veranderen absoluut weerstand zal oproepen. Oorzaken van die angst om te veranderen kunnen divers zijn.

 • Angst voor het verlies van controle
 • “Er komt erg veel op ons af”
 • “Dit is wel een erg grote en onplezierige verrassing”
 • “Alles” lijkt in een keer anders te worden”
 • “Kan ik de nieuwe situatie wel aan met mijn competenties?”
 • De nieuwe realiteit vormt een bedreiging
 • Etc. Etc…

Een brainstorm die niet begeleid wordt en waarbij geen duidelijke spelregels zijn afgesproken zal eindigen in een donderstorm. Een donderstorm van oordelen veroordelen, vooroordelen en krampachtig vasthouden aan wat er nu is met als gevolg: weerstand! U kunt in dat geval beter niet beginnen aan een brainstormsessie…

Wat zijn simpele dingen die u wél kunt doen?
 • Zorg dat u verschillende fases in de brainstorm (onder)scheidt.
 • Vraagverheldering: zorg voor een zeer goed geformuleerde vraag die de werkelijke “jeukplek” van uw probleem helemaal weergeeft. De vraag die u stelt moet “voelbaar” zijn in de zin dat hij uitnodigt om écht nieuwe ideeën te bedenken.
 • Het is belangrijk dat u probeert te visualiseren wat de nadelen van de huidige situatie (ook in toekomstperspectief) en de voordelen van een mogelijke nieuwe situatie zijn.
 • De divergerende fase is de ronde waarin we ideeën gaan bedenken: we geven geen oordeel en produceren zoveel mogelijk ideeën. Maak de deelnemers duidelijk dat hun oordeel over ideeën moet worden uitgesteld tot de convergentiefase (zie volgende bullet). Dát is de fase waarin we gaan kiezen. Uitstel van oordeel is dus geen afstel.
 • Convergerende fase: we gaan uit de oogst aan ideeën op basis van “buikgevoel” de beste kiezen. Hier zijn verschillende tools voor voorhanden.
 • We gaan vervolgens concepten bouwen met de gevonden oplossingenDeze exercitie kúnt u natuurlijk zelf doen. Wilt u écht meters maken in het oplossen van uw probleem en écht andere ideeën bedenken huur dan een professional in die weet hoe deze processen optimaal moeten verlopen. Uw brainstorm wordt geen donderstorm maar een goed geoliede ideeëngeneratie sessie. En daar was het toch om begonnen?
  info@sjraputs.nl

What if, how else

Natuurlijk kan ik hele dagen vertellen over het begeleiden van en trainen in creatieve denkprocessen.

Soms vraagt iemand wel eens om een simpele handgreep om creativiteit toe te passen.

Een eenvoudig hulpmiddeltje dat ik meegenomen heb toen ik de eerste keer naar Amerika ging om een weekje te gaan studeren op CPSI (Creative Problem Solving Institute) is even simpel als doeltreffend. Als je bij alles wat je doet de twee simpele vragen beantwoordt: “ What if én how else” ben je er eigenlijk al.

What if: “ stel je voor dat datgene wat je nu doet of tot nu toe gedaan hebt niet zou doen, hoe (how else) zou je het anders kunnen doen. Bedenk vervolgens twintig varianten of alternatieven. Ik raad je aan om inderdaad te proberen er twintig (en nog liever dertig of meer) te verzinnen. De eerste tien zijn namelijk voor de hand liggende alternatieven. Het zogenaamde laaghangende fruit. Daarna moet je gaan zwoegen om er nóg eens tien te vinden. Maar dán vind je de lekkerste meest zongerijpte stukjes zoet fruit: de beloning voor het pijnigen van je hersens.

Een voorbeeld:

Stel je moet een verslag maken waarvan je zeker weet dat de ontvangers het lezen.

 1. Ik kan het verslag schrijven zoals ik dat altijd al deed
 2. Een stripverhaal van maken
 3. In een korte roman schrijven
 4. Een toneelstukje schrijven
 5. Een blog maken
 6. Een persbericht uitgeven
 7. Twintig tweets uit laten gaan
 8. Een Facebookpagina maken
 9. Een website met alle verslagen maken
 10. Een Instagramverslag maken
 11. Een speurtocht naar alle onderdelen van het verlag organiseren
 12. Het verslag op muziek zetten en een concert ervan maken
 13. Het verslag presenteren bij elke gang van een dineetje
 14. Een yogaklas organiseren en het verslag spiritueel tot de ontvanger laten komen
 15. Het verslag laten schrijven door de zesde klas van de lagere school
 16. De geluidsopname van de hele vergadering toesturen
 17. De hele vergadering filmen en er een spannende trailer met hoogtepunten van maken
 18. Het verslag een week lang in stukjes toezenden zodat het “behapbaar” is
 19. Het verslag toesturen in de vorm van en deurposter voor op je WC
 20. Het verslag toesturen bij een ontbijt afgeleverd aan de deur

Geloof me: als ik er voor ga zitten bedenk ik er nog wel wat. Weet jij er nog een paar?

Laten we eens gaan oefenen met drie uitdagingen:

Uitdaging 1

Bij de Efteling lossen ze die vervelende wachtrijen op door het inzetten van acteurs die het publiek vermaken. Bij de kassa’s in de supermarkt is wachten ook al niet leuk. We doen het dus niet goed zo. Als we het anders zouden doen dan we het nu doen, hoe zouden we het dan kunnen doen: What if, how else” Bedenk twintig manieren waardoor het wachten niet meer vervelend is. Laat ze achter in een reactie zodat we op elkaar kunnen reageren met nieuwe ideeën

Uitdaging 2

Het fileprobleem is groot en wordt steeds groter. Spitsrijden, rekeningrijden zijn al enkele oplossingen. We doen het dus niet goed zo. Als we het anders zouden doen dan we het nu doen, hoe zouden we het dan kunnen doen: What if, how else” Bedenk jij er ook nog wat? Laat ze achter in een reactie zodat we op elkaar kunnen reageren met nieuwe ideeën.

Uitdaging 3

Bejaarden komen door afnemende zorg steeds meer in de verdrukking. Er is geen tijd en geen geld om de ouden van dagen die zorg te geven die ze verdienen. We doen het dus niet goed zo. Als we het anders zouden doen dan we het nu doen, hoe zouden we het dan kunnen doen: What if, how else” Bedenk twintig alternatieven

Laat ze achter in een reactie zodat we op elkaar kunnen reageren met nieuwe ideeën

Eerst het fundament en dan pas bouwen: gebruik de juiste volgorde en de beste materialen!

Ik heb dit artikel een tijd geleden gepubliceerd maar ik vind dat ik de ontwikkelingen die ik waarneem nogmaals met enige aanpassingen moet duiden… Bij deze!

De timmerman doet het ook niet

Als ik een goede en ervaren timmerman vraag om voor mij binnen een week vanaf de eerste plank een houten huis te bouwen dan zal hij daar waarschijnlijk niet voor tekenen. Tenzij het hem niet uitmaakt of en hoe hij zijn werk zal afleveren en hoe duurzaam dat dan is.

Ik sta al jaren voor het afleveren van goed voorbereide en doordachte systematieken als het om creatieve denkprocessen gaat. Van vraagverheldering tot en met implementatie. Het hele pakket! Je kunt immers ook niet een beetje zwanger zijn.

Ik hoor de laatste tijd steeds meer bedrijven en organisaties die wel willen innoveren en creativiteit toelaten binnen hun muren en dan vaak grijpen naar de nieuwste trendy tools van het moment. De ene tool is nog niet van het toneel verdwenen of er komt alweer een nieuwe trend overgewaaid. De geschiedenis leert dat het meestal ééndagsvliegen zijn. Uitzonderingen daargelaten. De gebruikers missen een belangrijk basisinzicht…

Uitvinder van brainstorming

Ik denk, nee ik weet op basis van mijn opleiding en ervaring, namelijk dat er iets aan vooraf moet gaan: een goed fundament, goede materialen en een doordachte constructietekening !

De oorsprong van creatieve denkprocessen, want daar heb ík het over, vinden we in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Alex Osborn was mede eigenaar bij Batten, Barton, Durstine & Osborn, een nog steeds wereldwijd vermaard reclame bureau.

Osborn is niet alleen uitvinder van “ brainstorming” maar ook van de “moeder van alle creatieve denkprocessen” CPS: Creative Problem Solving.

Samen met professor Sidney Parnes heeft hij hiermee de basis gelegd voor de hedendaagse creatieve systematieken. CPS is geëvolueerd en er zijn analoog daaraan ook andere goede werkvormen ontstaan. Ik noem bijvoorbeeld “ Productive Thinking” door Tim Hurson (zie “bol” model hiernaast). Goedgekeurd door professor Parnes die deze methode “the next wave” noemde.

“A problem well-defined is half solved.”

Bij beide systematieken zien we dat het proces begint waar het moet beginnen: de vraag.

Heel vaak kom ik in organisaties waar men mij bij binnenkomst al kan mededelen wat de vraag is. Ik maak dan duidelijk dat dat misschien wel het geval is maar dat we tóch zullen onderzoeken of dat inderdaad zo is. De Amerikaanse psycholoog en filosoof John Dewey zei terecht: “A problem well-defined is half solved.”

Het begin van de beide modellen begint bij de ongewassen vraag en niet bij “een tool’ . Je kunt bij het bouwen van een huis immers ook niet eerst het dak gaan maken…

Creatief DNA

Wil je een creatief DNA binnen je bedrijf of organisatie ontwikkelen dan moet je naar mijn mening starten met het bouwen van een stevig fundament.

De drietrapsraket: creatief bewustzijn creëren, gereedschappen leren kennen én leren gebruiken en vervolgens implementeren is nog altijd een solide basis hiervoor gebleken.

Dát kan Creative Brainworks bieden.  Binnen mijn bedrijf worden de processen en geëvolueerde varianten van creatieve denkprocessen aangeboden: goede materialen, specialisme in bouwen en een doordachte constructietekening !
Van een solide fundament naar een creatief DNA.
Stap voor stap naar een duurzame, stevige en vooral creatieve organisatie!

Maak een afspraak voor een bouwvergadering info@sjraputs.nl

Dit artikel belicht de wetenschappelijke kant van creatief denken. With thanks to Duncan Wardle for sharing it!

Een absolute aanrader om te lezen!

Klik op het plaatje om bij het artikel te komen.

Uitvinder van het Mindmappen, Tony Buzan, vertelt in deze interessante video, hoe je creatief denken kunt stimuleren.

Ik werd geprikkeld door een klant waar ik een tijdje geleden was. Hij kwam zelf voort uit de consultancy en ergerde zich vreselijk aan consultants die een truc, een foefje kwamen verkopen. Bij min of meer “complexe” uitdagingen volstaat het niet om met een “ one trick pony” (één enkel kunstje) het slagveld te betreden.

 Er zijn nog steeds mensen die met een trucje en een vlotte babbbel de klant een zak lucht verkopen. Hij (mijn klant) had er bij de inhuur van consultants dan ook een vast ritueel van gemaakt om deze “ gebakken lucht” verkoper door te zagen. En terecht!

 Ik heb mijzelf in de loop van de jaren verplicht om telkens iets nieuws toe te voegen aan de range van producten/ diensten die ik aanbied. Niet alleen om niet steeds weer met hetzelfde te hoeven komen (dat verveelt mij vooral) maar bovenal ook om zélf scherp te blijven op de ontwikkelingen in de markt en om een uiteindelijke melange te creëren van alles wat ik geleerd heb. En ik doe dat nog steeds! Een doorlopend proces dus.

In 2014 heb ik de certificering voor het werken met LEGO® SERIOUS PLAY® verworven. Maar ook hierbij weer een nuancering en een aandachtpunt voor u , afnemer van (ook mijn) consultancydiensten. Een tool als LEGO® SERIOUS PLAY® is niet meer dan een tool en werkt alleen in een project dat opgebouwd is vanuit een goed verhelderde vraag tot en met een vooraf gesteld doel. Ik geloof dan ook niet in supersnelle methodes aan de staantafel bij de koffie. Ze werken voor even, dat is zeker waar, maar je wil je écht tot de kern komen begin je een creatief denkproces waar het moet beginnen: bij de vraag dus!

Zijn die vraag en het doel niet haarscherp dan mag je, mijns inziens, niet beginnen aan wat voor proces dan ook. Dan ben je bezig met “ grote stappen snel thuis” en zal de klant achteraf weer uitkomen bij hetzelfde probleem. Probleemverheldering is cruciaal en tijdrovend maar absoluut lonend: een goed geformuleerde vraag is een halve oplossing.

Je kúnt mijns inziens dan ook niet techniek zus of zo verkopen, Het is allemaal afhankelijk van wat er gevraagd wordt.

U, als klant, bent er dus bij gebaat om dóór te vragen over waarom een consultant een bepaalde werkwijze wil inzetten en wat het beoogde effect daarvan is. Zeg wat u bereikt wil hebben als de wegen van u en uw consultant scheiden.

Mijn ervaring en inzet in veel verschillende processen heeft me geleerd dat het inderdaad niet slim is om één aanpak/techniek/werkwijze tot de enige echte te verheffen. Het beste uit twee (of meer) werelden leidt tot de inzet van de beste onderdelen uit de beste technieken, mits die uiteraard goed op elkaar afgestemd zijn. Deze geïntegreerde aanpak werkt voor mij het allerbeste.

Elke maand staat er wel ergens een goeroe op die met zijn nieuwe boek en dito uitvinding mét flitsend model volle zalen trekt in een één uur durende performance waar de vonken van af vliegen. Rake uitspraken en tegeltjeswijsheden wisselen elkaar af. Leuk voor een teambuildingsdag of een congres. Ook ik kan er van genieten. Deze shows verkopen maar al te vaak deze beroemde “ one trick pony” . Uitzonderingen daargelaten!!! (In de TEDX sessies zie je bijvoorbeeld meestal de allerbesten!)

Naast de ervaringen uit de sessies die ik geleid heb ben ik opgeleid en getraind in creatieve denkprocessen als CPS (Creative Problem Solving), LEGO® SERIOUS PLAY® en Productive Thinking. Achter deze processen zit een schat aan gereedschappen die, inderdaad alweer, op het juiste moment moeten worden ingezet.

Natuurlijk worden ook deze processen weergegeven in een model maar alsjeblieft laat u niet verleiden tot de schoonheid van het model!! “The proof of the pudding is in the eating”! Dus al is het model nog zo kleurrijk, als de begeleider er niet mee kan werken op de juiste wijze en op het juiste moment is het waardeloos!

Mijn advies aan u: leg uw consultant gerust op de pijnbank als het er om gaat uit te vinden of u met hem de juiste route gaat bewandelen. Spreek af wáár u uit wilt komen! Het scheelt een hoop geld én kopzorgen.

Met dank aan mijn kritische klant!!

Dat hebt u vast wel eens: nachten, dagen, weken rondlopen en piekeren over nieuwe ideeën. Je hebt ze nú nodig!

Doet u dat ook als uw auto niet wil starten? Wachten.  Of roept u dan de hulp in van een specialist in de garage?

Sjra Puts is zo’n specialist op het gebied van creatieve denkprocessen.

Naast het feit dat Sjra met zijn bedrijf Creative Brainworks mensen traint in creatieve denkprocessen (brainstorm processen) en deze methodieken ook faciliteert is hij vanzelfsprekend ook altijd beschikbaar als ideeënkanon.

Nou nou ideeënkanon….is dat niet wat overdreven?

Sjra denkt eh… weet van niet.

 

Het is bewezen dat Sjra te boek staat als iemand die veel, heel veel, ideeën (rijp en groen) kan bedenken in een relatief korte tijd. In tests als de Kirton Adaption-Innovation Inventory, Foursight en MBTI scoort Sjra altijd buitengewoon hoog op de creativiteits- as.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de opdrachtgever na het werken met Sjra voldoende basismateriaal heeft om verder onderzoek te doen en vervolgstappen kan nemen.

Sjra zal altijd eerst met u overleggen of hij de kans ziet dat veel ideeën bedacht worden.Het kan natuurlijk zo zijn dat de materie en/ of de vraag zich er simpelweg niet voor leent.

Als hij ” Ja” zegt ga er dan maar van uit dat er een waterval aan leads komt. Samen of in een team dat wordt samengesteld.

In dat laatste geval zal Sjra de brainstorm ook faciliteren en kómt er nóg meer vrij.

Als we samen het licht op groen zetten……fasten your seatbelts!!!

Neem contact op en we brengen uw auto weer op gang.

Als ik met u door uw bedrijf of organisatie loop is het meer dan waarschijnlijk dat ik dingen vraag die u voor u vanzelfsprekend zijn. Dingen die u misschien opnieuw aan het denken zetten. Omdat ze eigenlijk nooit ter sprake komen. Daarmee wil ik mezelf niet op een voetstuk plaatsen maar dat komt simpelweg door het feit dat ik vragen stel die u en uw medewerkers al lang niet meer stellen: “ stomme vragen” (en we weten allemaal dat die er eigenlijk niet zijn!).

Bedrijfsblindheid is absoluut een te groot woord voor dit fenomeen maar het is wél een feit dat u niet meer alles ziet.

“De vis is waarschijnlijk de laatste die het water zal ontdekken” zeggen we dan. Geen schamper bedoelde opmerking maar een wake- up call.

Bij het oplossen van problemen, het tackelen van uitdagingen is het van het allergrootste belang dat je álles ziet. Het kleinste nietje in een tijdschrift is in een van mijn sessies ooit zó belangrijk geweest dat het tot een verandering leidde. Wat je niet ziet zul je niet veranderen. Waarnemen blijft dus dé start van elk creatief denkproces!!

Brainstormprocessen die niet geoefend zijn, en zoals de meerderheid die uitvoert, starten vaak met een vastgestelde vraag waarop vervolgens 150 “Post-its” met ideeën tegen de muur worden geplakt om daarna de chef het beste idee eruit te laten kiezen.

Een creatief denkproces begint echter bij het verhelderen van een goede vraag of zoals de psycholoog Dewey zei: “ A well defined question is a half solved problem” Doe je dat niet dan ben je wellicht ideeën aan het bedenken voor het verkeerde probleem!

De volgende valkuil is dat de wijze van brainstormen die de meeste bedrijven meestal doen, met alle respect, je in staat stellen om het zogenaamde „laaghangende fruit” aan ideeën te oogsten. Niet gefaciliteerde brainstorms of brainstorms die door mensen zonder ervaring met technieken voor toegepast creatief denken worden gehouden verzanden helaas binnen no time in zogenaamd „ideakillers”.

Remmende uitspraken als „Dat hebben we al eens geprobeerd” „Daar is Nederland nog niet aan toe” „Als dat een goed idee was, had iemand anders dat al bedacht”en alle varianten die u zelf al eens hebt gehoord zetten ons op een dood spoor en maken ons een desillusie rijker.

Met systematieken voor creatief denken zijn we bedrijven effectief van dienst. We helpen ze om andere aanvliegroutes naar hun klemsituaties en uitdagingen te gebruiken zodat verrassende oplossingen bijna als vanzelf tevoorschijn komen.

Méér en betere ideeën in een fractie van de tijd die u tot nu toe daarvoor moest gebruiken om dat met behulp van creatieve denktechnieken geforceerde verbindingen worden gemaakt met contexten die tot dan toe onlogische verbanden leken.

Door toepassing van technieken voor toegepast creatief denken ervaart u dat uw creatieve slagkracht en dus uw ideeën- oogst met grote sprongen toeneemt. Niet alleen in kwantiteit maar zeker ook in kwaliteit!!

We helpen ook uw bedrijf graag bij het implementeren van creatieve denkprocessen. Bel of mail ons www.sjraputs.nl

Lego houdt verstofte manager fris

Dreigt de organisatie vast te lopen? Stuur de leidinggevenden eens naar Lego Serious Play. Eén dag ‘spelen’ leidt al tot beter begrip. Wie samen bouwt, moet wel naar elkaar luisteren.

Dat ook volwassenen baat hebben bij het bouwen met legoblokjes, blijkt uit de groeiende interesse voor workshops Lego Serious Play, een methode die organisaties helpt bij teambuilding, het maken van plannen, innovatie en visieontwikkeling.

Begin deze maand was er weer een introductiebijeenkomst van De Eerste Steen, georganiseerd door Lego Serious Play Holland. Deze groep begeleiders of ‘facilitators’ zoals ze officieel heten, helpen creatieve processen in bedrijven vooruit.

Creatief bouwen

In de jaren negentig ontwikkelden Johan Roos en Bart Victor, beiden oganisatiedeskundigen, het concept van ‘serious play’. Daar kwam creatief bouwen bij kijken. De Lego Group had twijfels, maar ontwikkelde in 2003 samen met de IMD Business School in Lausanne het idee Lego Serious Play, gebaseerd op de kennis over systeemdenken, neurowetenschap, strategie en game-ontwikkeling. Het is inmiddels een zelfstandige entiteit met wereldwijd freelance trainers die organisaties helpen met cultuurveranderingen.

Het idee? Zet acht kinderen bij elkaar die niet dezelfde taal spreken en geef ze een spelletje. Grote kans dat ze binnen een half uur vrienden zijn en de mooiste dingen bouwen. Dit principe ligt ten grondslag aan Lego Serious Play. De methode kwam oorspronkelijk niet uit de koker van de Deense speelgoedfabrikant, maar die verbond zich er wel aan na wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn in Nederland diverse trainers die de workshops aanbieden. Michel Cloosterman van AvMM (de Academie voor Midden Management) bijvoorbeeld en Arjan Visser van Arte Group, een bureau in managementconsultancy.

Weg met die grote bouwstenen, hou het klein

De (spel)computer deed Lego bijna de das om rond de eeuwwisseling. De Lego Group breidde daarom het aanbod van producten uit met games, click-kits waarmee meisjes sieraden konden maken en Lego 4 Juniors. Dit leidde tot ergernis bij volwassen fans, omdat de grote elementen nauwelijks bruikbaar waren voor eigen creaties. Vanaf 1999 kreeg Lego het recht om series als Star Wars en Harry Potter op de markt te brengen. Met Lego Basketball in 2003 kwamen ook bruine figuurtjes op de markt. Toch belandde Lego op het randje van een faillissement. Het bedrijf besloot het roer om te gooien. De sets die nog bestonden, bevatten vooral grote elementen, waardoor het bouwen weinig voorstelde. Daarom werden sets ontworpen met kleinere elementen.

Jacqueline Engelen, hr-manager bij Zorggroep Zinzia, (zorg voor ouderen) en collega Irma ten Broeke volgden een workshop bij Cloosterman. ‘Onze organisatie wil veranderen om beter in te spelen op de persoonlijke situatie en behoeften van ouderen’, zeggen Engelen en Ten Broeke.

‘Vroeger was het normaal om alles voor een ander te bepalen. Bij Zinzia willen we aansluiten bij wat mensen kunnen en willen. Wij willen hiervoor ruimte bieden aan medewerkers en teams. Ook voor onze afdeling humanresource-management betekent dit een andere manier van werken. De workshop van Cloosterman leerde ons meer gebruik te maken van elkaars talenten om op die manier veranderkracht te krijgen. We hebben gekozen voor een intensieve sessie van één dag. Die was inspirerend en to-the-point. De sessie vormde voor ons een essentieel bouwsteentje in een groter veranderingsproces dat we hebben ingezet.’

Arjan Visser, die facilitator is bij Lego Serious Play, zegt dat de methode evenwicht brengt tussen de linker- en rechterhersenhelft. ‘Het geeft introverte en extraverte deelnemers evenveel inbreng om dynamische groepsprocessen te beïnvloeden. Als facilitator stel ik aan het begin van de workshop zo neutraal mogelijke vragen waarmee de deelnemers aan de slag moeten. Niet door een rationeel antwoord te verzinnen, maar door op hun intuïtie een model te bouwen.’ Dat model kan alles zijn. Een huis, een kleurrijke boom, een trap. Het gaat om de fantasie van de deelnemers en hoe zij hun organisatie zien.

Op de hogeschool

Op de Saxion Hogeschool in Deventer staat sinds vorig jaar een Lego Education Innovation Studio waar je ‘onderzoekend kan ontwerpen’. De studio is in samenwerking met de fabrikant geopend en is een plek waar leerlingen en docenten nieuwe methoden van leren ontdekken. Saxion is positief over de resultaten: 3.400 personen zijn er met Lego gaan bouwen dankzij workshops.

‘Daarna gaat de groep bekijken hoe al deze modellen op elkaar aansluiten. Dan komt vanzelf het moment dat mensen inzien dat ze elkaar nodig hebben om bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur te veranderen. Het is de ultieme tool omdat het niet het traditionele systeemdenken stimuleert, maar de bestaande verhoudingen tussen mensen inzichtelijk maakt en alle medewerkers evenveel invloed geeft. Het voorkomt conflicten, maar dwingt wel tot confrontatie. Het effect is echt magisch omdat het leidt van hiërarchie en controle tot een lerende organisatie.’

Spel serieus nemen

De methode is ideaal voor groepen van vijf tot maximaal twaalf personen en kan ingezet worden bij elke organisatie. Visser heeft gewerkt met (management)teams van voetbalclubs tot boardrooms. ‘Essentieel blijft dat de methode vanuit het topmanagement ondersteund wordt. Niet dat ze na afloop zeggen: Jullie hebben leuk met Lego mogen spelen, maar nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Als je het spel serieus neemt, kun je al binnen vier sessies uitstekende resultaten boeken’, stelt Visser vast. ‘Ik ben al jaren actief als organisatiedeskundige en moet zeggen dat dit de beste methode is die ik tot nu toe heb gebruikt.’

@ Intermediair

René Margritte schilderde La Triashon des Images. (het verraad van de voorstelling) Onderdeel van het schilderij was dat onder de realistische afbeelding van een pijp, de tekst Ceci n’est pas une pipe te lezen was. Margritte wil hiermee zeggen dat we een afbeelding van een pijp zien en geen echte pijp.

In tegenstelling tot wat velen denken begint een creatief denkproces niet met brainstormen, gele briefjes plakken en benen op de tafel. Creatieve denkprocessen beginnen met waarnemen. Vertaal wat je hebt waargenomen in feiten en niet in aannames. Het is moeilijk als je al lang in een werkomgeving zit om van buiten naar binnen te kijken: goed waar te nemen en dus niet “on-waar” te nemen. In mijn vorigeblog sprak ik daar ook al over.

Vandaar dat ik je vandaag eens wil uitdagen om afstand te nemen en datgene wat je denkt dat je ziet eens goed te analyseren. Soms moet je ook drie stappen dichterbij gaan staan, met je neus er bovenop, om alle details die je niet eerder hebt waargenomen proberen te zien.

Zie je een pijp of een afbeelding van een pijp. En noem je het een pijp terwijl het een schilderij is?

Het probleem (of uitdaging) identificeren is een traject dat tijd, afstand nemen, waarnemen en diagnosticeren zonder aannames te maken vraagt. Wees daarin niet ongeduldig en spring niet te snel naar een conclusie. Laat je zeker niet beïnvloeden door de ” grote stappen snel thuis’ spoken die altijd aanwezig zijn.

Pas als jij aan je “gut feeling” voelt of je écht eigenaar van de juiste uitdaging bent dan, ja dan pas, kunnen we starten met brainstormen.

En niet eerder!!!

creative thinking is work

Opbouw van een brainstormsessie

Een creatieve sessie, in de volksmond een brainstorm, vereist een zorgvuldige opbouw. De aanpak van mijn bedrijf, Creative Brainworks is gestoeld op een jarenlange kennis, ervaring en uitgekiende systematiek die garant staat voor deze opbouw. Dus simpel een uurtje brainstormen met de voeten op tafel gaat wat ons betreft een beetje té kort door de bocht…

Nadat we overeengekomen zijn dat we samen aan de slag gaan bezoek ik het bedrijf of instelling in eerste instantie voor een intakegesprek dat ongeveer een dagdeel (minimaal 3 maximaal 5 uur) duurt. Het kan overigens voorkomen dat we de strategie om een brainstorm te organiseren aanpassen in andere of aanvullende creatieve werkvormen/techieken.

 

“A problem well put is half solved.” (John Dewey)

Tijdens die intake ( met een selectie van de probleemeigenaars) wordt vastgesteld wat de vraag precies is (clarification). Ook kijken we naar welke criteria de probleemeigenaar belangrijk vindt. Immers, hij of zij is er bij gebaat dat de ideeën die in de brainstorm bedacht worden goed aansluiten bij zijn visie op de toekomst als het probleem is opgelost.Het is belangrijk dat we één enkelvoudig probleem hebben (one single concrete target). Deze vraagverhelderingsfase kan enkele uren in beslag nemen!

Tijdens datzelfde gesprek wordt voldoende informatie verzameld om een duidelijk beeld van de organisatie in relatie tot het probleem te krijgen.

Vervolgens wordt, in samenspraak met de opdrachtgever, een team samengesteld. De totale sessiegroep bestaat in de ideale situatie uit maximaal vijftien personen.

 

Samenstelling van een brainstormgroep is cruciaal!

Het is ontzettend belangrijk dat de samenstelling van een brainstormgroep goed is uitgebalanceerd. Éénderde van de groep is minimaal probleemeigenaar in meer of mindere mate. Het tweede, derde, gedeelte zijn generalisten. Zij kennen het probleemgebied meer of minder maar zitten er niet middenin. Het derde, derde, gedeelte is de groep wilde ganzen. Zij kennen noch het probleem, noch het probleemgebied en zullen naar hartelust ongelimiteerd ideeën spuien. Overigens geldt bij voorkeur voor iedereen in de groep dat het goede ideeënbedenkers zijn.

 

Beslissers en beïnvloeders

Verder is het een belangrijke voorwaarde dat de probleemeigenaren ook beïnvloeders maar liefst beslissers zijn. Het werkt niet echt mee als we ideeëen bedenken die de dag erna door de directie worden neergesabeld.

 

Brainstormen en indikken

Tijdens de brainstorm zelf, die één dag duurt, worden de deelnemers door het creatieve proces geloodst. Na een korte introductie over creatief denken, focussen we op de probleemformulering en gaan we van start met de eerste stap in de zoektocht naar verrassende ideeën.

De ‘purge’ is de eerste ronde waarin de deelnemers de eerste ideeën spuien. Geen idee is te gek, alles mag geroepen worden. Deze eerste fase is metaforisch vergelijkbaar met een wandeling door een fruitboomgaard waarbij alleen het laaghangende fruit wordt afgeplukt. Daarna gaan we verder met het inzetten van creatieve denktechnieken waarin in de meest brede zin van het woord zoveel mogelijk ideeën worden bedacht. Als er voldoende ideeën zijn verzameld wordt de ‘oogst’ ingedikt. Door middel van een prioriteringstechniek kiezen de deelnemers de beste ideeën eruit.

 

Stap drie

In een laatste dagdeel ( ook weer met een kleinere groep belanghebbenden) gaan we de gevonden oogst verwerken tot concepten.

Na het fine-tunen van de selectie worden de ideeën versterkt. We kijken naar de kansen, pluspunten maar ook minpunten van de gevonden ideeën. Dat versterkt de ideeën die tot dan toe gevonden zijn. Deze convergentieslag vindt voor het grootste gedeelte plaats op datzelfde laatste dagdeel.

Vervolgens wordt een actieplan gemaakt om de ideeën te borgen in de organisatie of zonodig door te ontwikkelen.

Wat zijn de onderwerpen?

Brainstormsessies kunnen een grote verscheidenheid aan onderwerpen als uitgangspunt hebben. Productontwikkeling, strategiebepaling, probleemoplossing, visieontwikeling of hercreatie op basis van bestaande fundamenten.


One of my clients created an innovation room to perform brainstorms. It was part of a process that we have set out. Besides training in creative thinking and integration of these processes in the daily routine, working in an innovation room does strongly support creative thinking processes .

One of the tools I recommend to use in this room is targeting. My first American teachers Alan Black, Paolo Benetti and Nancy Meijers taught this very useful tool. My client took the effort to put the targeting tool in the carpet!!

Targeting helps you to strengthen your ideas . If necessary (e.g. different types of objections against your idea show up) you can freely divide the circle into multiple areas. Give each area a certain value (eg, finance, feasibility , engineering , etc.)

Ask your fellow session members how they feel about your idea ( outside of the circle is far away, close is like the idea ) and what is necessary in order to get closer to the center . These steps can be translated into actions .

Targeting is a good and direct way to strengthen your ideas. Also very useful in evaluation , team building , etc. The sky is the limit

Ik faciliteer en train in gevorderde brainstormprocessen.  Ik werk vaak voor grotere bedrijven en organisaties.

Maar dat zijn natuurlijk niet de enige plaatsen waar brainstorms gehouden worden.

Ook in kleine bedrijven, organisaties en instellingen wordt creatief gedacht. Huis-tuin-en-keuken brainstorms vind je overal gelukkig. Ik vind het ook belangrijk om die kleinere doelgroep te helpen.

Net als elders wordt in die kleinere omgevingen niet altijd volgens de regels en structuren die voor creatieve processen zijn bedacht, gewerkt.  En dat is jammer, je laat kansen (de échte wow ideeën!), vaak liggen.

Door de beproefde systemen én de spelregels voor creatief denken toe te passen vergroot je de uitkomsten in een brainstorm met een veelvoud aan ideeën. En niet zomaar ideeën, nee de echt “ out-of-the-box” ideeën. En geloof me, het is echt geen “rocket science”. Iedereen kan het leren en iedereen kan het doen.

U mag mij vrijblijvend uitnodigen ( en dat geldt ook voor grote ondernemingen natuurlijk) bij u aan uw creatieve tafel zitten. Ik luister én observeer hoe u uw brainstorms uitvoert. Ongeacht de grootte van uw organisatie. Zonodig zal ik u adviseren. Misschien doet u het wel perfect. Dan onderschrijf ik dat graag.

Dat is de start van het vergroten van uw creatieve slagkracht!

Mail naar info@sjraputs.nl en we gaan samen stormen!

Ik roep het altijd tijdens mijn trainingen, lezingen, interventies en begeleiding van creatieve denkprocessen: “ Als je vóórdenkt hoef je niet ná te denken.”

Misschien een flauwe tegeltjeswijsheid maar wel een met een behoorlijke kern van waarheid in zich. Bij de meeste bedrijven word ik gevraagd om mijn specialiteiten, het begeleiden van (en trainen in) creatieve denkprocessen, in te zetten op het moment dat het vijf voor twaalf of later is.

Procesverstoring, té weinig winst, productieproblematiek, problemen bij visie -of beleidsvernieuwing, productontwikkeling etc etc.

Het staat simpelweg niet op het netvlies  van de meeste managers in bedrijven en organisaties om in de voorhoede te lopen als het gaat om anticiperen in veranderingstrajecten, immers time is money. Het is niet aan de orde van de dag om te zijn voorbereid zijn op wat komen gaat.
Maar doe je dat niet dan loop je té vaak achter de feiten aan. Constant alert zijn en vóórdenken om goed en tijdig te kunnen veranderen. Niet alleen als de nood aan de man is.

Ik vergelijk het wel eens met een goed uitgevoerde salsadans. Door goed aan de heupen van je partner te voelen hoe die beweegt en tegelijkertijd naar het ritme van de muziek te luisteren bereik je de perfecte dans.

Door systematieken voor creatief denken te integreren in de dagelijkse gang van zaken wordt het als vanzelfsprekend dat u steeds weer over alternatieven vóórdenkt. Dat kunt u leren. U hoeft absoluut geen Willie Wortel te zijn om creatieve denkprocessen toe te passen. Het is een methode vanaf probleemformulering tot en met implementatie die iedereen kan leren.

Resultaat is dat u het slimmer, sneller, goedkoper, duurzamer, concurrerender doet dan die ander. Kortom dat u uw product, proces of dienst en uw bedrijf of organisatie beeldbepalend maakt.

Het gaat er namelijk niet alleen om wat er bij ú op het netvlies staat maar zeer zeker ook wat er bij uw klant op het netvlies staat. De éérste die de finishlijn passeert is beeldbepalend. De nummer twee zijn we meestal snel vergeten.

Als u dus zorgt dat creativiteit en innovatie een voortdurend proces is dat op uw netvlies staat zult u ongetwijfeld de nummer 1 op het netvlies van uw klant zijn.

Sjra Puts Creative Brainworks is de specialist die graag helpt bij het ontwikkelen en toepassen van deze processen.

Loop vandaag eens door uw bedrijf en probeer het eens met andere ogen te bekijken. Probeer eens of u drie dingen ziet die u graag zou willen veranderen c.q. verbeteren maar waar u hét idee nog niet voor gevonden hebt. Misschien dat we dan binnenkort samen aan tafel zitten. Oog in oog….

Iedereen benadert het creatieve denkproces vanuit zijn eigen natuurlijke preferenties.

Met Creative Brainworks geef ik les in deze methodieken en ik begeleid ze. In mijn vorige posts kunt u de verschillende toepassingen en toepassingsgebieden nalezen.

Maar wist u dat u Sjra Puts ook als “Ideeënkanon” kunt inhuren?

Sjra scoort in allerlei onderzoeken als de Kirton Adaption-Innovation test en de Foursight test als extreem hoge ideeënbedenker. Dát is zijn sterkste natuurlijke preferentie. Dus iemand die ideeën bedenkt waar je bij zit…

Veel bedrijven maken gebruik van die extreme ideeënstroom die Sjra ter plekke kan genereren.

In een gesprek praat u over uw knelpunten, uw uitdagingen, uw productontwikkeling, uw (personeels)visie, uw marketingvraag etc. Al pratende komen de ideeën op tafel!

Mochten er tijdens het gesprek een indicatie komen dat een grote sessie nodig is dan zal die verrekend worden met de sessie die tot dat moment heeft plaatsgevonden. Maar het besluit om dat wel of niet te doen ligt altijd bij u natuurlijk.

We spreken van tevoren een vast uurtarief af en hoe dat wordt ingevuld.

Sjra Puts als ideeënkanon op bezoek betekent altijd een return on investment.

Zorg voor een lege schrijfblok en een gevulde pen en….!

Als ik een goede en ervaren timmerman vraag om voor mij binnen een week vanaf de eerste plank een houten huis te bouwen dan zal hij daar waarschijnlijk niet voor tekenen. Tenzij het hem niet uitmaakt of en hoe hij zijn werk zal afleveren en hoe duurzaam dat dan is.

Ik hoor de laatste tijd steeds meer bedrijven en organisaties die wel willen innoveren en creativiteit toelaten binnen hun muren en dan vaak grijpen naar de nieuwste trendy tools van het moment.

Ik denk dat er iets aan vooraf moet gaan: een goed fundament, goede materialen en een doordachte constructietekening !

De oorsprong van creatieve denkprocessen, want daar heb ík het over, vinden we in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Alex Osborn was mede eigenaar bij Batten, Barton, Durstine & Osborn, een nog steeds wereldwijd vermaard reclame bureau.

Osborn is niet alleen uitvinder van “ brainstorming” maar ook van de “moeder van alle creatieve denkprocessen” CPS: Creative Problem Solving.

Samen met professor Sidney Parnes heeft hij hiermee de basis gelegd voor de hedendaagse creatieve systematieken. CPS is geëvolueerd en er zijn analoog daaraan ook andere goede werkvormen ontstaan. Ik noem bijvoorbeeld “ Productive Thinking” (zie afbeelding hiernaast) door Tim Hurson. Goedgekeurd door professor Parnes die deze methode “the next wave” noemde.

Bij beide systematieken zien we dat het proces begint waar het moet beginnen: de vraag.

Heel vaak kom ik in organisaties waar men mij bij binnenkomst al kan mededelen wat de vraag is. Ik maak dan duidelijk dat dat misschien wel het geval is maar dat we tóch zullen onderzoeken of dat inderdaad zo is. De Amerikaanse psycholoog en filosoof John Dewey zei terecht: “A problem well-defined is half solved.”

Het begin van de beide modellen begint bij de ongewassen vraag en niet bij “een tool’ . Je kunt bij het bouwen van een huis immers ook niet eerst het dak gaan maken…

Wil je een creatief DNA binnen je bedrijf of organisatie ontwikkelen dan moet je naar mijn mening starten met het bouwen van een stevig fundament.

De drietrapsraket: creatief bewustzijn creëren, gereedschappen leren en leren gebruiken en vervolgens implementeren is nog altijd een solide basis hiervoor gebleken.

Dát kan Creative Brainworks bieden.  Binnen mijn bedrijf worden de processen en geëvolueerde varianten van beproefde creatieve denkprocessen aangeboden: goede materialen, specialisme in bouwen en een doordachte constructietekening !

Van een solide fundament naar een creatief DNA.

Stap voor stap naar een duurzame, stevige en vooral creatieve organisatie!

Maak een afspraak voor een bouwvergadering info@sjraputs.nl

Mijn dagelijks bezigheid is het begeleiden van -en trainen in creatieve denkprocessen.

In de loop van de jaren komen regelmatig, naar het schijnt door mijn expertise, ervaring en creatieve aanpak, mensen naar me toe die “een gesprek” met me willen.

Het zijn vaak mensen die op een T splitsing in hun leven zijn beland. Ze moeten linksaf of rechtsaf. Terug is geen optie meer. Soms op het persoonlijke vlak, soms op het zakelijke, soms een combinatie van die twee.

Ze zoeken een nieuwe weg in het leven, naar antwoorden in zichzelf en soms gewoon een stuk bevestiging of erkenning.

Waarnemen, luisteren, vragen stellen, reflecteren en zoeken mét mijn gesprekspartner naar oplossingen, aanknopingspunten, nieuwe wegen én verrassende ideeën. Jou creatief uitdagen om je vastgelopen mindset los te weken. We kijken van buiten naar binnen.

Puur vanuit mezelf inspireren, motiveren en katalyseren, mijn eigen ervaringen en observaties toevoegen.

What’s in a name; de een noemt me coach, de andere mentor, begeleider of inspirator. Het mag allemaal van mij.

Bekijk het als een hand in de rug die je nét dat zetje geeft dat je nodig hebt.

In China zeggen ze: “Het maakt voor de berg niet uit van welke kant hij beklommen wordt”

Mensen vinden deze gesprekken prettig vinden en ze komen terug. Tot mijn grote tevredenheid komen ze op enig moment niet terug. Ze melden me dan dat ze voldoende vitaminen, richtingaanwijzers of spiegels hebben gevonden om verder te kunnen gaan. Zonder zijwieltjes.

Wilt u ook in een één op één gesprek aan de slag gaan met u zelf? Bel of mail me dan.

Dan slaan we de kaart van uw leven open en we gaan samen dé route vinden.

info@sjraputs.nl

Voor veel bedrijven en organisaties is creatief denken, of brainstormen in de volksmond, niet de hoogste prioriteit. Kost tijd, kost geld, levert niks op…

“Helaas” voeg ik daar natuurlijk snel aan toe want ik weet dat je de creatieve slagkracht van een bedrijf met de factor 10 kunt vermenigvuldigen door het goed toepassen van systemen voor creatief denken.

Storming lunch

Business lunch at working place. Businessman in office. Healthy, diet food take away in aluminium boxes: roasted turkey with salad. Cell phone, mobile, fitness bracelet on hand. Top view, flat lay

Om u nou toch eens te laten kennismaken met creatief denken daag ik u uit om samen met mij en uw medewerkers of een selectie daaruit een “storming lunch” te organiseren. Gewoon binnen de muren van uw eigen bedrijf of organisatie.

Of we dat nu doen met traditionele brainstorms, vergevorderde technieken, LEGO® SERIOUS PLAY® maakt allemaal niet uit.

Een Chinees gezegde luidt: ‘ Het maakt de berg niet uit van welke kant hij beklommen wordt”

We zetten in wat we nodig hebben, niet meer en niet minder.

Wat gaan we doen?

We selecteren een groep, zoeken een onderwerp en passen er een geschikte methode bij aan. We proberen in zo’n anderhalf tot twee uur of we zoveel mogelijk stappen kunnen maken. Van dat laatste ben ik wel overtuigd. Alleen u misschien nog niet….

Gaan we samen out of the (lunch)box?

Stuur een mail naar info@sjraputs.nl