Organisaties hebben effectieve probleemoplossers nodig. Training in het begeleiden van creatieve denkprocessen is van cruciaal belang omdat voor de meesten van ons het oplossen van problemen niet vanzelfsprekend is. Onze academies, business schools en universiteiten voldoen té weinig aan deze behoefte. Lees onderstaand artikel uit Forbes door op het plaatje te klikken.

U kunt ook meteen een afspraak maken dan lossen wij uw probleem op!

Hoe een training in creatieve processen je leven kan veranderen

Negen jaar geleden heb ik Sjra leren kennen toen ik in Zeeland de basistraining creatief denken volgde. Ik weet nog heel goed dat hij zei “goedemorgen breedstraler, vanaf vandaag zal je leven nooit meer hetzelfde zijn.”

En nu negen jaar later kan ik dat nog steeds beamen. Sjra is een zeer deskundig man als het gaat om creatieve denkprocessen faciliteren. Hij is mijn voorbeeld. Het plezier dat hij uitstraalt maakt dat je als vanzelf leert. Het gaat hem makkelijk af en weet precies de vinger op de zere plek te leggen.

Dankzij de kennis en kunde van Sjra heb ik een prachtige inspirerende leerschool mogen doorlopen. Vier jaar later heb ik mijn vaste baan in het onderwijs opgezegd en ben mijn eigen bedrijf gestart. En dat alles omdat ik de liefde voor het creatief denken vond, dankzij Sjra.

In de loop van de jaren hebben we contact gehouden. Als een mentor heeft hij de juiste duwtjes in de rug gegeven. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.

Ik gun iedereen zo’n geweldige inspirerende trainer/facilitator als Sjra. Hij kan ervoor zorgen dat je flink uit je comfort zone gaat zonder dat je het door hebt 😉

Janita Seinstra-Seinen
Top-facilitator 21st century skills

U ontvangt  blogs/ creative snacks via een mailaankondiging van Sjra Puts….

Omdat de privacy wetgeving die morgen van kracht zal zijn wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om bovenstaande berichten niet meer te ontvangen.

Ik hoop natuurlijk dat we met elkaar in contact blijven!

Ik wil graag voldoen aan de formele eisen die de wet stelt en daarom heb ik onderstaande verklaring opgesteld. In de praktijk komt het er op neer dat ik verrder niets met uw gegevens doe dan af en toe een bericht sturen.

Wilt u mijn berichten blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen. Aan het einde van de verklaring staat hoe u uit kunt schrijven. Een mailtje naar mij kan ook.

Creative Brainworks BV Creative Brainworks BV, gevestigd aan Bosstraat 54G 6071XX Swalmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bosstraat 54G

6071XX Swalmen

0031621540864

DGA is de Functionaris Gegevensbescherming van Creative Brainworks BV Hij/zij is te bereiken via Sjra@sjraputs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creative Brainworks BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Sjra@sjraputs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Creative Brainworks BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Creative Brainworks BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creative Brainworks BV) tussen zit. Creative Brainworks BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creative Brainworks BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Tot wederopzegging

Personalia                                 > Bewaartermijn > Tot wederopzegging

Adres                                         > Bewaartermijn > Tot wederopzegging

Enzovoort                                  > Bewaartermijn > Tot wederopzegging

Delen van persoonsgegevens met derden

Creative Brainworks BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via een verzoek naar sjra@sjraputs.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Sjra@sjraputs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Creative Brainworks BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Creative Brainworks BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creative Brainworks BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Sjra@sjraputs.nl

Tenslotte

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u op dat via deze pagina aangeven

http://www.sjraputs.nl/mc4wp-form-preview/

De Limburgse Werkgevers Vereniging bestaat 100 jaar en in het kader daarvan organiseert de vereniging een “challenge” om het beste idee voor Limburg te vinden.

Ik mocht de vijf finalisten begeleiden bij hun laatste “stretch” om hun idee nóg beter te maken dan het al was.

In een divergerende fase werden opmerkelijk veel extra’s toegevoegd aan de ideeën. We hebben daar onder andere de creatieve techniek SCAMPER voor gebruikt.

Aan het einde van elke groepsronde heb ik de werkvorm “Targeting” ingezet. Ik heb Targeting in 2005 meegebracht van mijn eerste studietrip naar de USA.
Een supersnelle en uiterst effectieve werkvorm

Ik heb de schijf enige tijd geleden op zeil laten drukken zodat ik hem altijd kan meenemen.

In dit geval was het de opdracht om de idee eigenaar in het centrum te plaatsen en vier aandachtsgebieden te benoemen waar nog vraagtekens over bestonden.

Sta je ver weg van het centrum dan heb je een flinke scepsis, sta je dichterbij dan heb je “ een vraagje”. Het is aan de idee eigenaar om jou dichterbij het centrum te krijgen door jouw vraag te beantwoorden c.q. jouw onduidelijkheid te verhelderen.

De idee eigenaar weet in elk geval welke acties hij of zij moet ondernemen om het idee te finetunen

Door de fysieke inzet van iedereen werkt targeting direct, interactief en effectief.

Targeting kan ook ingezet worden bij evaluaties, teambuilding, meningsvorming etc.

Wil je zelf over de targeting tool beschikken dan kan ik die leveren mét een halve dag creatieve instructie.

Deze week is het World creativity and innovation week!

21 april is World Creativity and Innovation Day

Wat ga jij doen om creativiteit en innovatie een extra boost te geven?

Sjra Puts Creative Brainworks help je graag!!!

Klik op onderstaand plaatje voor meer informatie over de World Creativity and Innovation week

De keuze voor een bedrijfsnaam, een merknaam, een productnaam of een naam voor een (groep) diensten doe je in principe altijd voor een langere tijd. We zien na jaren wel eens een naam veranderen maar dat impliceert vanzelfsprekend een aanslag op het marketing- en communicatiebudget.

Het kiezen van de juiste naam vergt dan ook een zorgvuldige analyse en afweging van een aantal factoren.

Kijken naar de doelgroep is vanzelfsprekend essentieel maar ook het formuleren van criteria waar je nieuwe naam al dan niet aan moet voldoen, de investeringen en waarden zijn belangrijk.

Dan gaat het er nog om hoe je de naam gestalte geeft. Volgens een “acroniem” (BMW), naar aanleiding van ingrediënten (Coca Cola) of misschien wel gewoon wat je doet (Kansfonds). Misschien vinden we wel “zomaar” een naam (Apple).

We zien ook soms het samenspel tussen de grafisch ontwerper die een naam ondersteunt (De M van Mc Donald’s) of een “pay off“ die de naam versterkt (Even Apeldoorn bellen).

In een namestorm bereiden we zorgvuldig voor en zoeken we alle hoeken van de verbeelding op. “Het beestje hoeft maar een naam te hebben” gaat in een namestorm dus meteen van tafel!!!

Als je een nieuwe naam wil zoek hem dan onder professionele begeleiding. Die investering betaalt zich heel snel terug!

Niets mooiers dan tevreden klanten.
Dankjewel team Leeuwenborg Co workspace!!!
Het was fantastisch om met jullie te mogen werken!

In dit artikel van het Magazine CLEVERISM lees je waarom het zo belangrijk is voor ondernemers om creativiteit te omarmen binnen hun organisatie.

Daarnaast lees je een mooie weergave van de opbouw van een creatief proces.

Die processen begeleiden we graag maar we trainen ook u en uw medewerkers om het zelf te doen.

Klik op onderstaand plaatje om dit interessante artikel te lezen. Met dank aan Duncan Wardle voor het delen.

Wij ( Sandy Mulkens, Marco Feller, Nicole Ehlers en Ronald Hochstenbach) allen ondersteuners binnen ROC Leeuwenborgh zijn door Sjra begeleid geworden tijdens de Limburgse versnellingstafels.

Onze start- up “concept van een Co-workspace” (Hoe kunnen we ruimtes creëren die elk met hun eigen identiteit voor een brede doelgroep een ontwikkelingsproces kunnen katalyseren en stimuleren.) heeft door
zijn enthousiaste, innoverende, grensverleggende en bovenal creatieve ingevingen en stimulans echt een versnelling doorgemaakt.

De combi van theorie, fröbelen, laten zweten, divergeren en convergeren, sturen en uitdagen heeft geleid tot een prima presentatie tijdens het slotevent van de Versnellingstafels van de LWV.

En we mogen trots zijn op het resultaat wat we nog verder willen gaan klaarmaken voor daadwerkelijk gebruik. Sjra TOP!

Ronald Hochstenbach

          Hrm Consulent/p.adviseur bij ROC Leeuwenborgh

          March 20, 2018,

Het is wat jij wil dat het is…

LEGO® heeft een tijd geleden de radertjes van kinderen over de hele wereld aan het werken gezet op een zeer bijzondere manier: het LEGO® Kronkiwongi project.

Een Kronkiwongi is wat jij wil dat het is. Je krijgt geen instructie hoe of wat je moet bouwen en er zijn geen regels. LEGO® wil van de kinderen weten wat de Kronkiwongi voorstelt, wat het doet en hoe het anderen kan helpen. In bijgaand filmpje kun je zien hoe het project opgebouwd is. Geweldig!

Van nature

Kinderen zijn van nature ongeremd en creatief. Slechts 2% kan na zijn 25e nog steeds diezelfde creativiteit tevoorschijn toveren. Voor die andere 98% ben ik er om te helpen 😉

In mijn werk binnen brainstormprocessen zet ik, zoals wellicht bekend, regelmatig LEGO® SERIOUS PLAY® als werkvorm in. Sinds 2014 ben ik gecertificeerd facilitator voor het werken met deze bijzondere methode. Het visualiseren van knelpunten en het komen tot oplossingen is op deze wijze een bijzondere en effectieve ervaring.

Functie volgt vorm vs. vorm volgt functie

Onlangs heb ik met een van mijn klanten mogen werken aan het genereren van ideeën voor innovaties “ uit de losse pols”. Natuurlijk op het vakgebied van deze klant maar wel met een behoorlijk vrij speelveld. Op enig moment heb ik ook daar LEGO® tevoorschijn gehaald en de deelnemers gevraagd een willekeurig model te bouwen, zeg maar hun eigen Kronkiwongi. Normaal is het zo dat je iets ontwerpt en bouwt naar aanleiding van een functie die is bedacht. Vorm volgt functie noemen we dat. In dit geval kregen de deelnemers nádat ze hun model gebouwd hadden een kaart met daarop een bepaald segment van hun vakgebied beschreven. Dáár moesten ze een idee voor bedenken waarbij het model dat ze juist gebouwd hadden het uitgangspunt was voor dat nieuw te bedenken idee. Functie volgt vorm. De resultaten waren verbluffend!

Perfecte inspiratiebron

Dat doet de Kronkiwongi ook. Je bouwt iets en geeft er een betekenis aan Functie volgt vorm. Niet alleen een fantastische wijze om je creativiteit de vrije loop te laten maar ook een manier om tot super verrassende oplossingen te komen. Gebruik iets bekends op een andere manier. Functie volgt vorm.

Bij de bouw van tunnelsegmenten bleek een apparaat waarmee pacemakers geplaatst werden een perfecte inpiratiebron te zijn (je bloedvaten zijn immers ook tunnels). Onlangs heeft de Politie in Vlaardingen Pokemons geplaatst en daar komen natuurlijk veel kinderen op af. De inbrekers blijven vervolgens weg….

Heb je al eens bedacht voor hoeveel dingen je een paperclip kunt
gebruiken? Of het steeltje van een ijslollie?

Wij kunnen u en uw bedrijf of organisatie helpen de roest los te weken en de creativiteit weer op gang te brengen. Wij helpen u om tot uw eigen verbazingwekkende oplossingen te komen. Zoek naar de verborgen schatten in uw bedrijf of organisatie.

Ik wil graag vrijblijvend naar u en uw drives komen luisteren om daar vervolgens mijn alternatieven tegenaan te zetten.

Ik zorg voor een zakje LEGO®. Samen gaan we op zoek naar uw Kronkiwongi.

 

Mijn vriendin Annette Nobuntu Mul (@Ubuntunederland)  is psychotherapeute maar daarnaast zet ze zich op een bijzonder manier in voor een betere wereld. Binnen haar Ubuntu society wil zij en ik citeer: “ Bijdragen aan een inclusieve samenleving.” Op haar website van Ubuntu society vind je er alles over. Annette heeft een verhaal te vertellen!

 

Annette is een tijdje geleden speciale gast geweest van Edith Leerkes. Edith heeft als klassiek gitariste vele grote concertzalen van New York tot aan Tokyo gezien toen ze lid was van het Amsterdams gitaartrio. Sinds 17 jaar is ze actief in de groep rond Herman van Veen en ze is dan ook de vaste gitariste in zijn begeleidingscombo. Edith woont op het landgoed De Paltz in Soest evenals Herman van Veen. In het daar gevestigde Herman van Veen Arts Center ontvangt Edith regelmatig een gast die een verhaal heeft in “Edith Leerkes ontmoet”.

Annette mocht daar een tijdje geleden in de spotlights staan. De formule is zo dat de laatste spreker een opvolger voordraagt voor de volgende ontmoeting.

 

Nu heb ik de eer gekregen om die volgende gast te mogen zijn in het “Landgoedtheater De Kapschuur” in het Herman van Veen Art center op 28 februari aanstaande.

We gaan het in het interview hebben over mij en mijn werk als specialist in creatieve denkprocessen- en technieken. Ik zal ook een van mijn allereerste liedjes, “Inwendige romance” zingen. Edith gaat daarvoor een speciaal gitaar arrangement schrijven (hoe vet is dát!). Als alles goed is, is Maestro van Veen er zelf ook bij…

 

Je kunt erbij zijn, de entree is gratis. Je moet je wel aanmelden en vol is vol

 

Kijk op https://hermanvanveenartscenter.com/ArtsCenter/events/edith-leerkes-ontmoet-2/

 

We zitten allemaal wel eens vast in ons creatieve denken. Geen inspiratie noemen we dat.
Klik op het plaatje. In het artikel lees je vier oefeningen om het gestrande schip vlot te trekken!

Lukt het nog niet? Bel of mail me dan…

Teambuilding, in mijn optiek, heeft twee doelen. Natuurlijk moet het op de eerste plaats de onderlinge verhoudingen binnen een team tegen het licht houden en versterken maar het mag ook best onderhoudend zijn (van “haha” naar “aha”)

Een goed onderzoek naar de bestaande knelpunten én de te realiseren doelen is dus belangrijk.

Een teambuildingsdag wordt dan ook zorgvuldig en helemaal op maat opgebouwd.

In een intakegesprek zal ik aan u vragen wat u bereikt wil hebben op het einde van de dag: “Wanneer bent u tevreden?”

De dag zelf zal een dynamische variëteit bieden aan werkvormen, reflectie, leermomenten, kennisoverdracht en een zichtbare oogst. Ik leg een aantal mogelijkheden vooraf aan u voor en overleg met u wat u toepasbaar vindt.

Inzicht in je team

Ik gebruik tijdens teambuildingsdagen als voorbeeld om de verhoudingen binnen een team weer te geven vaak de modellen van Bruce Tuckman (Forming, Storming, Norming, Performing) en Patrick Lencione (The Five Dysfunctions of a Team) naast elkaar. Teams herkennen in welk ontwikkelingsstadium ze zich begeven en dat is op zich al een eye opener en een kapstok voor de dag.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Naast interactieve werkvormen die een helder inzicht geven in de teamverhoudingen zetten we, naar wens, ook de LEGO® SERIOUS PLAY® methode in. Deze unieke werkvorm visualiseert in 3 D en is bij uitstek geschikt voor teambuildings activiteiten.

Kijk ook op http://www.sjraputs.nl/nl/lego-serious-play/

Foursight

Wilt u vooraf al een goed beeld hebben hoe de samenstelling van uw team is op basis van natuurlijk voorkeuren bij het aangaan van uitdagingen dan is de Foursight assessment tool daar een uitstekend hulpmiddel bij. U krijgt individueel en op team niveau een heldere blik op “wie wie” is en “wie wat” doet. Kijk op http://www.sjraputs.nl/nl/wat-doen-we/foursight/ voor meer informatie.

En dan??

We gaan natuurlijk een brug te slaan naar de dag van morgen want maar al te vaak verzanden we op maandag weer in business as usual. Ook daar kunnen we via een goede systematiek tot afspraken komen. Kortom, als wij vooraf een goed team vormen maken we van uw team een nóg beter team!

Ik ga graag een vrijblijvend, oriënterend gesprek met u aan. Stuur een mail naar info@sjraputs.nl of bel 06-21540864

Hakken in het zand, gepolariseerde meningen in een doodlopende steeg. We komen het altijd wel eens tegen. In ons werk, in onze vereniging en natuurlijk ook in ons privé leven.

Ik word vaak gevraagd als discussieleider in (complexe) situaties die al (té) lang slepen. Soms al jaren.

Op enig moment ontstaat, onontkoombaar, de behoefte om “eruit” te komen maar de historie heeft de feiten zodanig vertroebeld dat dát op zijn zachtst gezegd lastig is.

Mensen willen wel buigen maar willen eigenlijk ook vooraf zien of de nieuwe situatie acceptabel is zonder dat die situatie al een feit is. Mensen zijn in voor verandering maar willen niet veranderen.

Het is in feite heel erg duidelijk dat als je op allerlei manieren je geprobeerd hebt om tot een oplossing te komen je moet grijpen naar creatievere manieren om een doorbraak te realiseren.

Natuurlijk moet de wíl er zijn om tot consensus te komen. Consensus wil zeggen dat we een situatie bereiken waarin iedereen op zijn minst zegt: “ Ik kan er mee leven”. Dat wil dus niet zeggen dat je het voor de volle 100% eens bent met elkaar. Maar wél zoveel dat je niet achteraf de zaak opnieuw in een verstarde positie brengt. Het eindresultaat moet dus een constructief toekomstperspectief borgen.

Wat belangrijk is in deze situaties is dat de deelnemers aan de sessie de kans krijgen om vrij visionair te denken. Denken over hoe de situatie is, als hij is opgelost. Actieve deelname is sowieso een basis voor draagvlak.

Het begint hoe dan ook altijd met waarnemen. Zoveel mogelijk van de ontstane situatie waarnemen is essentieel omdat je alleen kunt én zult veranderen wat je waarneemt. Wat je niet ziet verander je niet. Zo simpel is dat!

Ik gebruik daar vaak de techniek “ Problem mapping” voor . Bij deze techniek worden “stevige” stellingen geponeerd die vaak de pijn van de situatie onomwonden weergeven. Bij voorkeur doen we dit altijd interactief met alle deelnemers.

Iedereen in de ruimte beschrijft korte visionaire stellingen die later geclusterd worden. Dat levert altijd nieuwe invalshoeken en gezichtspunten op.

Om criteria scherp te stellen wordt vaak de werkvorm DRIVE ingezet waarmee we kijken naar denkrichtingen, investeringen, waardes en essentiële uitkomsten.

Kortom: creatieve processen doen het anders dan anders!

Leonard Cohen bezong in “Anthem: “There’s a crack in everyhting, that’s how the light gets in…

Praat met mij over patstellingen en doodlopende steegjes. Zoek samen met mij naar een lichtstraaltje. Zeker dat we dat vinden!

Klik hier voor verdere informatie.

Waar komen goede ideeën vandaan? Een kijk daarop gevisualiseerd in een schitterende animatiefilm door Steven Johnson

Klik op het plaatje om de animatiefilm te bekijken.

In deze opsomming 37 tips hoe je als ondernemer creatiever kunt zijn. En ach, als er één bij zit die je naar het volgende niveau tilt heb je al winst. Toch?

Klik op het plaatje om het artikel te openen

Wil je ook leren om een creatief leider te zijn? www.sjraputs.nl

Met een blik in de ogen van: “Creatief denken… wat heb je dáár nou aan?” kijken mensen me soms aan als ik vertel over mijn vak.

Een collega uit Antwerpen zegt wel eens dat het net zo moeilijk is als dat je aan een blind persoon moet uitleggen wat kleur is.

Het beeld dat mensen hebben strookt té vaak niet met de werkelijkheid.

Laat ik eens uit de doeken doen wat je nou écht hebt aan het gebruiken van creatieve denkprocessen.

Helaas is misvatting nummer één dat ik lessen geef in positief denken. Hoewel ik een positief ingesteld mens ben geef ik daar geen les in.

Andere mensen vinden bij voorbaat dat het verknoeide tijd is en dat we onze tijd wel beter kunnen gebruiken. Geloof me, je kunt je tijd niet beter gebruiken dan door te investeren in creativiteit en innovatie , Zo blijf je vóór op je concurrentie, zo ontwikkel je nieuwe dingen, zo los je problemen op en zo maak je het verschil met partijen die de gebaande paden volgen.

Mensen vragen zich ook af of het überhaupt een investering waard is. Als je de cyclus volgt tot en met het einde zul je zien dat in de meeste gevallen meer dan een return on investment gerealiseerd is.

Dan zijn er ook nog mensen die denken dat brainstormen een directief geregeld proces is. Dat het normaal is dat de chef zegt wat het onderwerp van de dag is en dat vooral degenen die er pas bij zijn niet teveel moeten zeggen. Ook niet waar. Brainstormen begint bij de zoektocht naar een goed geformuleerde vraag (achter de vraag). Van daar bouwen we het proces zorgvuldig op tot een maximaal eindresultaat.

Ik kan nog wel even doorgaan met vooroordelen die mensen over creatieve denkprocessen (brainstorming) hebben.

Maar wat heb je er wél aan? Kortom wanneer kun je het inzetten? Een paar voorbeelden:

 • Je hebt een slepend probleem waar je al tijden tegenaan loopt en waar iedereen zich het hoofd over gebroken heeft zonder oplossing.
 • Je wil nieuwe producten op de markt brengen maar komt niet veel verder dan je was.
 • Je wil nieuwe (marketing) strategieën bedenken en inzetten. Strategieën die anders zijn dan anders.
 • Je hebt een storing in je processen.
 • Je wil de visie van je organisatie of bedrijf een nieuwe richting geven.
 • Je wil je omzet verhogen.
 • Je wil…… etc. etc.

Alle zaken die te maken hebben met een klemsituatie (een situatie waarvoor nieuwe ideeën nodig zijn om eruit te komen) of een kans (een situatie waarin ideeën nodig zijn om iets nieuws te bedenken) zijn in principe geschikt als onderwerp voor een creatieve denksessie. Ook situaties waarvan u misschien dacht dat ze uitzichtloos zouden zijn…

Dus op de vraag wat heb je eraan? Dát heb je er aan!

Bel of mail voor een Wat? Dat! gesprek…

Stel u wil een dezer dagen eens flink de wind onder uw stoffige afdeling, bedrijf of organisatie blazen. Problemen oplossen, toekomstvisie ontwikkelen, efficiënter gaan werken. Altijd wel een reden om het kussen eens flink op te schudden. Hoera we gaan een brainstorm organiseren.

Want: “We doen al té lang wat we doen, er komen geen nieuwe ideeën, we moeten innoveren…”

Samen brainstormen wordt vaak ingezet als een laatste redmiddel om de vastgeroeste wagons weer aan het lopen te krijgen.

Bedenk dat die roest oorzaken heeft en de neiging tot veranderen absoluut weerstand zal oproepen. Oorzaken van die angst om te veranderen kunnen divers zijn.

 • Angst voor het verlies van controle
 • “Er komt erg veel op ons af”
 • “Dit is wel een erg grote en onplezierige verrassing”
 • “Alles” lijkt in een keer anders te worden”
 • “Kan ik de nieuwe situatie wel aan met mijn competenties?”
 • De nieuwe realiteit vormt een bedreiging
 • Etc. Etc…

Een brainstorm die niet begeleid wordt en waarbij geen duidelijke spelregels zijn afgesproken zal eindigen in een donderstorm. Een donderstorm van oordelen veroordelen, vooroordelen en krampachtig vasthouden aan wat er nu is met als gevolg: weerstand! U kunt in dat geval beter niet beginnen aan een brainstormsessie…

Wat zijn simpele dingen die u wél kunt doen?
 • Zorg dat u verschillende fases in de brainstorm (onder)scheidt.
 • Vraagverheldering: zorg voor een zeer goed geformuleerde vraag die de werkelijke “jeukplek” van uw probleem helemaal weergeeft. De vraag die u stelt moet “voelbaar” zijn in de zin dat hij uitnodigt om écht nieuwe ideeën te bedenken.
 • Het is belangrijk dat u probeert te visualiseren wat de nadelen van de huidige situatie (ook in toekomstperspectief) en de voordelen van een mogelijke nieuwe situatie zijn.
 • De divergerende fase is de ronde waarin we ideeën gaan bedenken: we geven geen oordeel en produceren zoveel mogelijk ideeën. Maak de deelnemers duidelijk dat hun oordeel over ideeën moet worden uitgesteld tot de convergentiefase (zie volgende bullet). Dát is de fase waarin we gaan kiezen. Uitstel van oordeel is dus geen afstel.
 • Convergerende fase: we gaan uit de oogst aan ideeën op basis van “buikgevoel” de beste kiezen. Hier zijn verschillende tools voor voorhanden.
 • We gaan vervolgens concepten bouwen met de gevonden oplossingenDeze exercitie kúnt u natuurlijk zelf doen. Wilt u écht meters maken in het oplossen van uw probleem en écht andere ideeën bedenken huur dan een professional in die weet hoe deze processen optimaal moeten verlopen. Uw brainstorm wordt geen donderstorm maar een goed geoliede ideeëngeneratie sessie. En daar was het toch om begonnen?
  info@sjraputs.nl

What if, how else

Natuurlijk kan ik hele dagen vertellen over het begeleiden van en trainen in creatieve denkprocessen.

Soms vraagt iemand wel eens om een simpele handgreep om creativiteit toe te passen.

Een eenvoudig hulpmiddeltje dat ik meegenomen heb toen ik de eerste keer naar Amerika ging om een weekje te gaan studeren op CPSI (Creative Problem Solving Institute) is even simpel als doeltreffend. Als je bij alles wat je doet de twee simpele vragen beantwoordt: “ What if én how else” ben je er eigenlijk al.

What if: “ stel je voor dat datgene wat je nu doet of tot nu toe gedaan hebt niet zou doen, hoe (how else) zou je het anders kunnen doen. Bedenk vervolgens twintig varianten of alternatieven. Ik raad je aan om inderdaad te proberen er twintig (en nog liever dertig of meer) te verzinnen. De eerste tien zijn namelijk voor de hand liggende alternatieven. Het zogenaamde laaghangende fruit. Daarna moet je gaan zwoegen om er nóg eens tien te vinden. Maar dán vind je de lekkerste meest zongerijpte stukjes zoet fruit: de beloning voor het pijnigen van je hersens.

Een voorbeeld:

Stel je moet een verslag maken waarvan je zeker weet dat de ontvangers het lezen.

 1. Ik kan het verslag schrijven zoals ik dat altijd al deed
 2. Een stripverhaal van maken
 3. In een korte roman schrijven
 4. Een toneelstukje schrijven
 5. Een blog maken
 6. Een persbericht uitgeven
 7. Twintig tweets uit laten gaan
 8. Een Facebookpagina maken
 9. Een website met alle verslagen maken
 10. Een Instagramverslag maken
 11. Een speurtocht naar alle onderdelen van het verlag organiseren
 12. Het verslag op muziek zetten en een concert ervan maken
 13. Het verslag presenteren bij elke gang van een dineetje
 14. Een yogaklas organiseren en het verslag spiritueel tot de ontvanger laten komen
 15. Het verslag laten schrijven door de zesde klas van de lagere school
 16. De geluidsopname van de hele vergadering toesturen
 17. De hele vergadering filmen en er een spannende trailer met hoogtepunten van maken
 18. Het verslag een week lang in stukjes toezenden zodat het “behapbaar” is
 19. Het verslag toesturen in de vorm van en deurposter voor op je WC
 20. Het verslag toesturen bij een ontbijt afgeleverd aan de deur

Geloof me: als ik er voor ga zitten bedenk ik er nog wel wat. Weet jij er nog een paar?

Laten we eens gaan oefenen met drie uitdagingen:

Uitdaging 1

Bij de Efteling lossen ze die vervelende wachtrijen op door het inzetten van acteurs die het publiek vermaken. Bij de kassa’s in de supermarkt is wachten ook al niet leuk. We doen het dus niet goed zo. Als we het anders zouden doen dan we het nu doen, hoe zouden we het dan kunnen doen: What if, how else” Bedenk twintig manieren waardoor het wachten niet meer vervelend is. Laat ze achter in een reactie zodat we op elkaar kunnen reageren met nieuwe ideeën

Uitdaging 2

Het fileprobleem is groot en wordt steeds groter. Spitsrijden, rekeningrijden zijn al enkele oplossingen. We doen het dus niet goed zo. Als we het anders zouden doen dan we het nu doen, hoe zouden we het dan kunnen doen: What if, how else” Bedenk jij er ook nog wat? Laat ze achter in een reactie zodat we op elkaar kunnen reageren met nieuwe ideeën.

Uitdaging 3

Bejaarden komen door afnemende zorg steeds meer in de verdrukking. Er is geen tijd en geen geld om de ouden van dagen die zorg te geven die ze verdienen. We doen het dus niet goed zo. Als we het anders zouden doen dan we het nu doen, hoe zouden we het dan kunnen doen: What if, how else” Bedenk twintig alternatieven

Laat ze achter in een reactie zodat we op elkaar kunnen reageren met nieuwe ideeën